Kontrollutvalget

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget har sitt eget uavhengige sekretariat som heter Østfold kontrollutvalgssektretariat (ØKUS). 

Sekretariatet er et samarbeid mellom en stor del av Østfoldkommunene og holder til i Fredrikstad.  

Kontaktinformasjon til utvalgsleder av Halden kontrollutvalg.

Kontaktinformasjon til Østfold kontrollutvalgssekretariat.

Her finner du møtekalender og møtedokumenter