Styringsgruppa for arealplanen

Styringsgruppa for arealplanen

Her legger vi ut innkallinger med vedlegg og referater fra møter i Styringsgruppa for Arealplanen. For å gjøre det lett å finne fram legger vi de slik at de eldste ligger nederst og alle er merket med dato.

Møtereferater fra oppstart kommuneplanrulleringen fram til 5 februar 2019.

Styringsgruppa arealplan 15.03.2021

AREALPLAN Innkalling 25.08.21 (PDF, 188 kB)

25.08.21 Vedlegg - Merknader til planforslaget (XLSX, 72 kB)

AREALPLAN Innkalling 15.03.2021 (PDF, 19 MB)

15.03.2021 Vedlegg - Planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel 12 mars sendes plangruppa (PDF, 5 MB)

15.03.2021 Vedlegg - Samlet KU 08032021 (PDF, 2 MB)

15.03.2021 Vedlegg - Kommuneplanens arealdel 2021-2033. Delrapport reguleringsplaner (PDF, 2 MB)

15.03.2021 Vedlegg - Rapport_Masser_04032021 (PDF, 12 MB)

15.03.2021 Vedlegg - Mandat for styringsgruppa (DOCX, 14 kB)

15.03.2021 Vedlegg - Medvirkningsopplegg i høringsperioden (DOCX, 14 kB)

15.03.2021 Vedlegg - Vedlegg til planbeskrivelsen, rettsvirkning reguleringsplaner (PDF, 207 kB)

15.03.2021 Vedlegg - Planbestemmelser 08032021 (DOCX, 2 MB)

15.03.2021 Vedlegg - Delrapport reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel 2021-2011_ (PDF, 488 kB)

15.03.2021 Vedlegg - Behandling av alle arealinnspill (PDF, 153 kB)

 

Styringsgruppa arealplan 01.03.2021

AREALPLAN Referat 01.03.2021 (DOCX, 20 kB)

AREALPLAN Innkalling 01.03.2021 (PDF, 132 kB)

01.03.2021 Vedlegg - KU - Sauøya 22.02.2021 (DOCX, 3 MB)

01.03.2021 Vedlegg - Disposisjon til planbeskrivelsen 1g (PDF, 4 MB)

01.03.2021 Vedlegg - Revidert Innspill 189 Anne Grete Svalerød og Knut Dahle - Svalerødmyra 19.02.21 (PDF, 554 kB)

 

Styringsgruppa arealplan 16.02.2021

AREALPLAN Referat 16.022021 (DOCX, 15 kB)

AREALPLAN Innkalling 16.02.2021 (PDF, 4 MB)

16.02.2021 Vedlegg - Disposisjon til planbeskrivelsen 1e komprimert (PDF, 4 MB)

16.02.2021 Vedlegg - Reviderte rekkefølgebestemmelser 0902_2021 (DOCX, 15 kB)

16.02.2021 Vedlegg - Notat - Endringer i planbestemmelsene etter møte 09022021 (DOCX, 806 kB)

 

Styringsgruppa arealplan 09.02.2021

AREALPLAN Referat 09.02.2021 (DOCX, 16 kB)

AREALPLAN Innkalling 09.02.2021 (PDF, 108 kB)

09.02.2021 Vedlegg - Planbestemmelser - 18012020 (DOCX, 2 MB)

09.02.2021 Vedlegg - Disposisjon til planbeskrivelsen 1e komprimert (PDF, 4 MB)

09.02.2021 Vedlegg - Møte HK styringsgruppa arealplan 09.02.21 (PPTX, 6 MB)

 

Styringsgruppa arealplan 26. og 27.01.2021 - møtet ble utsatt og avholdt 04.02.2021

AREALPLAN Referat 04.02.2021 (DOCX, 16 kB)

AREALPLAN Innkalling 26.01 og 27.01.21 (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser - 18012020 (DOCX, 2 MB)Notat - Rekkefølgebestemmelser 20 januar 2021 (DOCX, 917 kB)

Notat - Rekkefølgebestemmelser 20 januar 2021 (DOCX, 917 kB)

Kopi - Referat regionalt planforum 12. januar 2021 - Halden kommune - masseuttak og næringsområde - kommuneplanens arealdel (1) (DOCX, 36 kB)Planbestemmelser - 18012020 (DOCX, 2 MB)

Kopi av Kopi av Arealer inn-ut pr 19.01.2021-rev (XLSX, 22 kB)

Forslag til planbeskrivelse utsendt til 26 januar (PDF, 3 MB)

 

 

Styringsgruppa arealplan 07.10.2020

AREALPLAN Referat 07.10.2020 (DOCX, 23 kB)
AREALPLAN Innkalling 07.10.2020 (PDF, 105 kB)

 

 

Styringsgruppa arealplan 18.08.2020

AREALPLAN Referat 18.08.2020 (DOCX, 19 kB)
AREALPLAN Innkalling 17.08.2020 (PDF, 89 kB)

 

 

Styringsgruppa arealplan 10.06.2020

AREALPLAN Referat 10.06.2020 (DOCX, 19 kB)
STAREAL Innkalling 10.06.2020 (PDF, 213 kB)

Endelig protokoll på behandling av bolignotat (XLSX, 27 kB)
Boligutbygging i kommuneplanens arealdel (PDF, 3 MB)

 

Styringsgruppa arealplan 18.05.2020

AREALPLAN Referat 18.05.2021 (PDF, 51 kB)

AREALPLAN Innkalling 18.05.2021 (PDF, 4 MB)

Infrastruktur i kommuneplanen (DOCX, 4 MB)

 

Styringsgruppa arealplan 07.05.2020

AREALPLAN Referat 07.05.2020 (DOCX, 21 kB)
AREALPLAN Innkalling 07.05.2020 (PDF, 114 kB)

 

Styringsgruppa arealplan 04.03.2020

AREALPLAN Referat 04.03.2020 (PDF, 52 kB)

 

Styringsgruppa arealplan 08.01.2020

AREALPLAN Referat 08.01.2020 (PDF, 111 kB)

 

Styringsgruppa arealplan 02.01.2020

AREALPLAN Referat 02.01.2020 (PDF, 114 kB)