Styringsgruppa for planstrategi

Styringsgruppa for planstrategi

​Her legger vi ut innkallinger med vedlegg og referater fra møter i arbeidsgruppa for Planstrategi 2020 - 2024. For å gjøre det lett å finne fram legger vi de slik at de eldste ligger nederst og alle er merket med dato.