Ungdomsrådet

Ungdomsrådet

Halden ungdomsråd har vanligvis sine møter i Rådhuset, kommunestyresalen, med møtestart kl. 13:00.

For 2021 er følgende møter planlagt:  26. januar; 17. februar; 25. mars; 4. mai; 16. juni; 21. september; 3. november; 14. desember.

Ungdomsrådets medlemmer

Innkalling og protokoll publiseres her:

HUR Innkalling 17.02.2021 (PDF, 182 kB)

 

HUR Protokoll 26.01.2021 (PDF, 192 kB)

HUR 26.01.2021 - vedlegg Elevrådsveileder Halden (PDF, 392 kB)

HUR Innkalling 26.01.2021 (PDF, 179 kB)

 

HUR Protokoll 24.11.2020 (PDF, 212 kB)
HUR Innkalling 24.11.2020 (PDF, 176 kB)

HUR Protokoll 22.10.2020 (PDF, 213 kB)
HUR Innkalling 22.10.2020 (PDF, 6 MB)

HUR Protokoll 09.09.2020 (PDF, 363 kB)
HUR Innkalling 09.09.2020 (PDF, 217 kB)