Ungdomsrådet - medlemmer

Ungdomsrådet - medlemmer

Ungdomsrådets sammensetning er bestemt i vedtektene (PDF, 649 kB).

Ungdomsrådet har representanter fra alle ungdomsskolene, Halden videregående skole samt kommunal ungdomsklubb.  Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent.  De som velges kan ikke ha fylt 19 år på valgtidspunktet.

Representantene velges for 2 skoleår av gangen, med skifte av periode i september.  Ungdomsrådet fremmer forslag til kommunestyret, som deretter velger representantene

Klikk for stort bildeUngdomsråd medlemmer