Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kontakt en politiker

Kontakt en politiker

Du kan finne kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) til alle Haldens folkevalgte i vår publikumsløsning. De fleste finner du på oversikten over medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret:

Her er oversikten over medlemmer/varamedlemmer i kommunestyret

Her er oversikten over medlemmer/varamedlemmer i formannskapet

Noen få politikere har ikke verv i kommunestyret, men i andre utvalg.  Kontaktinformasjon til disse finner du ved å åpne "Alle utvalg" og gå til utvalget de er medlem av:

Alle utvalg