Kontakt en politiker

Kontakt en politiker

Du kan finne e-postadresser og telefonnummer til de fleste av Haldens politikere i vår Innsynsløsning. Du finner kontaktinformasjonen ved å gå inn på et utvalg der en politiker er medlem.

Her er oversikten over medlemmer/varamedlemmer i kommunestyret

Her er oversikten over medlemmer/varamedlemmer i formannskapet

Noen få politikere har ikke verv i kommunestyret, men i andre utvalg.For å finne kontaktinformasjon til disse må du gå inn på det aktuelle utvalget de er medlem av.