Medvirkning og innbyggerinitiativ

Medvirkning og innbyggerinitiativ

Medvirkning og Innbyggerinitiativ dreier seg om vanlige innbyggeres mulighet til å være med og påvirke i de politiske beslutningsprosessene i Halden kommune. 

Viktigst av alt er selvsagt at vi alle deltar i kommunestyrevalget hvert 4. år.  Men aktivt samarbeid med borgerne er en målsetning også mellom valgene - både i planprosesser og i andre viktige saker.

Medvirkning

Medvirkning er en viktig grunnstein for at lokaldemokratiet vårt skal fungere.  Medvirkning dreier seg om at alle innbyggere skal ha muligheten til å være aktive i arbeidet som alltid pågår for å gjøre Halden til en enda bedre kommune å bo og leve i.  Medvirkning kan foregå på alle nivåer i prosessen som må til for å skape utvikling eller forandring i lokalmiljøet:

  • Kunnskap - hva er fakta, hva vet jeg om forholdene jeg er opptatt av?
  • Meninger - hva tenker jeg (eller den gruppen jeg representerer) om dette?  
  • Handlinger - hva må gjøres for å skape forbedring?
  • Beslutninger - hvem kan ta beslutninger om dette og hvordan kan jeg (eller min gruppe) bidra?

Medvirkningsorganer

Tre av de politiske utvalgene kalles "medvirkningsorganer" og har spesielt ansvar for å representere ulike grupper av innbyggere når det skal tas beslutninger. 

Medvirkningsorganer står det om i kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift

De tre utvalgene skal behandle saker de får fra administrasjonen, men også saker som de selv ønsker å ta opp.  På den måten kan de fungere som kanal for spørsmål som vanlige innbyggere er opptatt av.

De tre medvirkningsorganene er:

  • Halden eldreråd
  • Råd for personer med funksjonsnedsettelse 
  • Halden ungdomsråd

I tillegg har vi i Halden et Utvalg for likestilling og inkludering, med tilsvarende funksjon som rådene når det gjelder medvirkning.

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ kalles også "innbyggerdeltakelse" eller "innbyggerforslag". 

Reglene for innbyggerinitiativ er bestemt i kommuneloven § 12-1.

Ordningen gjør det mulig for vanlige innbyggere å komme med kontrete forslag til kommunestyret. 

For at kommunestyret i Halden skal behandle forslaget, må det ha minst 300 underskrifter. Det er laget en egen nettside for å samle slike underskrifter.

Min sak - Halden