Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Medvirkning og innbyggerinitiativ

Medvirkning og innbyggerinitiativ

Medvirkning og Innbyggerinitiativ dreier seg om vanlige innbyggeres mulighet til å være med og påvirke i de politiske beslutningsprosessene i Halden kommune. Viktigst av alt er selvsagt at vi alle deltar i kommunestyrevalget hvert 4. år.  Men aktivt samarbeid med borgerne er en målsetning også mellom valgene - både i planprosesser og i andre viktige saker.

Medvirkning

Medvirkning er en viktig grunnstein for at lokaldemokratiet vårt skal fungere.  Medvirkning dreier seg om at alle innbyggere skal ha muligheten til å være aktive i arbeidet som alltid pågår for å gjøre Halden til en enda bedre kommune å bo og leve i.  Medvirkning kan foregå på alle nivåer i prosessen som må til for å skape utvikling eller forandring i lokalmiljøet:

  • Kunnskap - hva er fakta, hva vet jeg om forholdene jeg er opptatt av?
  • Meninger - hva tenker jeg (eller den gruppen jeg representerer) om dette?  
  • Handlinger - hva må gjøres for å skape forbedring?
  • Beslutninger - hvem kan ta beslutninger om dette og hvordan kan jeg (eller min gruppe) bidra?

Tre av de politiske utvalgene kalles "medvirkningsorganer" og har spesielt ansvar for å representere ulike grupper av innbyggere når det skal tas beslutninger.  Dette er bestemt i kommuneloven § 5-12 med tilhørende forskrift.  De tre utvalgene skal behandle saker de får fra administrasjonen, men også saker som de selv ønsker å ta opp.  På den måten kan de fungere som kanal for spørsmål som vanlige innbyggere er opptatt av. De tre medvirkningsorganene er Halden eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Halden ungdomsråd. I tillegg har vi i Halden et Utvalg for likestilling og inkludering med tilsvarende funksjon som rådene når det gjelder medvirkning.

Innbyggerinitiativ

Innbyggerinitiativ kalles også "innbyggerdeltakelse" eller "innbyggerforslag".  Reglene for denne ordningen er bestemt i kommuneloven § 12-1. Ordningen gjør det mulig for vanlige innbyggere å komme med kontrete forslag til kommunestyret. 

For at kommunestyret i Halden skal behandle forslaget, må det ha minst 300 underskrifter. Det er laget en egen nettside for å samle slike underskrifter og den finner du her:

Min sak - Halden