Etiske retningslinjer - folkevalgte

Etiske retningslinjer - folkevalgte

Etikkplakaten og de to veiledningene danner til sammen et fundament som gjelder både ansatte og folkevalgte. Kommunens mål er å holde en høy etisk standard i all virksomhet og være seg bevisst sin rolle som modell i lokalsamfunnet.

Folkevalgte vil ofte stå overfor utfordringer når det gjelder å håndtere "hverdagsetiske" problemstillinger på en god måte. Det gjelder både i samhandlingen med andre i det politiske miljøet, med innbyggere, næringsliv og kommunens administrasjon.

Etikkplakaten og retningslinjene er ment som bevisstgjøring og oppfordring til refleksjon over egne holdninger og handlinger.

Etikkplakaten handler om kommunens fire  grunnleggende verdier:

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Veiledningene utfyller det som står om verdier i etikkplakaten og forklarer hva de betyr for valgene som tas i det daglige arbeidet.  Den siste av veiledningene gjelder spesielt for folkevalgte:

Gaver til folkevalgte

Halden kommune har ikke opprettet et gaveregister for folkevalgte.  Veilederen til etikkplakaten gir retningslinjer for mottak av gaver.