Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Folkevalgtopplæring

Folkevalgtopplæring

KS' folkevalgtopplæring har vært gjennomført ved starten av hver valgperiode siden begynnelsen av 2010-tallet. Opplæringen er ment å stimulere til refleksjon over rollen som folkevalgt samtidig som den skal gi konkret kunnskap om forvaltningen og de politiske organene.

I valgperioden 2019 - 2023 var de folkevalgte samlet til opplæring i regi av veileder fra KS, Morten Strand. Samlingen var i januar 2020 og skulle vært fulgt opp med opplæringstilbud for utvalgsledere og -nestledere, men korona satte en stopper for videre opplæring.

Presentasjonene som ble brukt under samlingen:Samling januar 2020 - Klikk for stort bildeKS' folkevalgtopplæring r.sommerz