Godtgjøringreglement

Godtgjøringreglement

Godtgjøringsreglementet gir reglene og satsene for den økonomiske godtgjøringen til folkevalgte.

De folkevalgte representanter skal ha godtgjørelse for arbeid i folkevalgte organ - og for de med særskilte funksjoner (gruppeledere, utvalgsledere) også i forbindelse med forberedelser til møter og prosessen mellom møtene. 

Godtgjøringsreglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2019.

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune (PDF, 84 kB)