Godtgjøringreglement

Godtgjøringreglement

Godtgjøringsreglementet gir reglene og satsene for den økonomiske godtgjøringen som folkevalgte representanter skal ha for arbeid i folkevalgte organ - og for de med særskilte funksjoner (gruppeledere, utvalgsledere) også i forbindelse med forberedelser til møter og prosessen mellom møtene. 

Godtgjøringsreglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2019.

Du kan lese godtgjøringsreglementet her:

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune (PDF, 84 kB)