Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Godtgjøringreglement

Godtgjøringreglement

Godtgjøringsreglementet gir reglene og satsene for den økonomiske godtgjøringen til folkevalgte.

De folkevalgte representanter skal ha godtgjørelse for arbeid i folkevalgte organ - og for de med særskilte funksjoner (gruppeledere, utvalgsledere) også i forbindelse med forberedelser til møter og prosessen mellom møtene. 

Godtgjøringsreglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2019.

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune (PDF, 84 kB)