Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Godtgjøringreglement

Godtgjøringreglement

Godtgjøringsreglementet gir reglene og satsene for den økonomiske godtgjøringen som folkevalgte representanter skal ha for arbeid i folkevalgte organ - og for de med særskilte funksjoner (gruppeledere, utvalgsledere) også i forbindelse med forberedelser til møter og prosessen mellom møtene. 

Godtgjøringsreglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2019.

Du kan lese godtgjøringsreglementet her:

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune (PDF, 84 kB)