Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Møteskikk

Møteskikk

De folkevalgte behandler saker og tar sine beslutninger i møter.  Dette er bestemt i kommuneloven, § 11-2.

Det er viktig at møtene følger regler og rutiner som sikrer at alt går åpent og ryddig for seg og at alle representantene får anledning til å legge fram sitt syn.  For å sikre dette må en følge bestemte kjøreregler for møtene.

Reglene for behandling av saker i politiske utvalg står i delegeringsreglementet (PDF, 532 kB), kap. 6.  Det som står her er vedtatt av kommunestyret og er bindende for behandlingen i alle folkevalgte utvalg, råd og nemnder - i tillegg til det som står i lover og forskrifter.

Det finnes også en god veileder til møtebehandlingen.  Basert på praksis og erfaringer fra mange norske kommuner har KS utarbeidet en håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk. Denne heter "Møtet er satt" og du finner den her: 

Møtet er satt!