Møteskikk

Møteskikk

De folkevalgte behandler saker og tar sine beslutninger i møter. 

Dette er bestemt i kommuneloven, § 11-2.

Det er viktig at møtene følger regler og rutiner som sikrer at alt går åpent og ryddig for seg og at alle representantene får anledning til å legge fram sitt syn.  For å sikre dette må en følge bestemte kjøreregler for møtene.

Reglene for behandling av saker i politiske utvalg står i delegeringsreglementet, kap. 6. (PDF, 532 kB)

Det som står her er vedtatt av kommunestyret og er bindende for behandlingen i alle folkevalgte utvalg, råd og nemnder - i tillegg til det som står i lover og forskrifter.

Det finnes også en god veileder til møtebehandlingen.  Basert på praksis og erfaringer fra mange norske kommuner har KS utarbeidet en håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk. Denne heter "Møtet er satt" og du finner den her: 

Møtet er satt! En veileder til møtebehandling (PDF, 2 MB)