Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Reglement for politiske utvalg og delegering

Reglement for politiske utvalg og delegering

Reglementet angir hvilke organer (politiske utvalg) som finnes i Halden kommune - samt hvilken myndighet disse har fått overført fra kommunestyret.

Kapittel 6 gir regler for hvordan behandling av saker i utvalgene skal foregå.

Reglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2019.