Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Reglement for politiske utvalg og delegering

Reglement for politiske utvalg og delegering

Reglementet angir hvilke organer (politiske utvalg) som finnes i Halden kommune - samt hvilken myndighet disse har fått overført fra kommunestyret.

Kapittel 6 gir regler for hvordan behandling av saker i utvalgene skal foregå.

Reglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2019.