Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Reglement for politiske utvalg og delegering

Reglement for politiske utvalg og delegering

Reglementet angir hvilke organer (politiske utvalg) som finnes i Halden kommune - samt hvilken myndighet disse har fått overført fra kommunestyret.

Kapittel 6 gir regler for hvordan behandling av saker i utvalgene skal foregå.

Reglementet ble sist revidert av kommunestyret i november 2019.

Du finner reglementet her:

Reglement for politiske organer og delegering i Halden kommune (PDF, 532 kB)