"ID-porten" og "Min side" er ustabil

Vår leverandør oppgraderer funksjonaliteten "ID-porten" som brukes i blant annet “Min side”. Tjenesten “Min side” er dessverre utilgjengelig denne helgen som følge av dette. 

Styrevervregister

Styrevervregister

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over enkeltpersoners verv og økonomiske interesser. Hensikten med registeret er å skape åpenhet om hvilke roller politikere, kommunale ledere og ledere i kommunale selskaper har.

Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Styrevervregisteret - Halden kommune