Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Styrevervregister

Styrevervregister

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over enkeltpersoners verv og økonomiske interesser. Hensikten med registeret er å skape åpenhet om hvilke roller politikere, kommunale ledere og ledere i kommunale selskaper har.

Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Styrevervregisteret - Halden kommune