Utvalg, råd og styrer

Utvalg, råd og styrer

Detaljene om hvordan ansvar og myndighet er fordelt og hvilke regler som gjelder for arbeid i utvalgene finner du i Reglement for politiske organ og delegering. (PDF, 532 kB) 

Politiske møter og dokumenter

Oversikten over når det skal være møter og saksdokumenter til møtene finner du ved å gå inn på møtekalenderen for de fleste utvalgene.  Her vil du også finne oversikt over medlemmer og varamedlemmer i utvalgene - med kontaktinformasjon. 

Unntak: For Ad-hoc utvalgene finner du møteplan og dokumenter her.

Veiledning i bruk av møtekalenderen.

Møtekalender for alle utvalg

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat består av formannskapssekretæren, ordførers sekretær og rådgiver.  Sekretariatet sørger for at alle møtedokumenter (innkallinger og protokoller) er tilgjengelig for politikere og offentligheten til rett tid. 

Henvendelser til sekretariatet:

De politiske organene i Halden