Veileder til møtekalenderen

Veileder til møtekalenderen

Hvordan bruker du møtekalenderen for å finne innkallinger med saksdokumenter og protokoller?

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Her finner du møtekalender for alle utvalg

  • du kommer til et bilde som viser alle møter i den måneden vi er i
  • møtene vises ved markeringer i kalenderen

Hvordan du finner info

Legg merke til at du kan bla i kalenderen for å komme til andre måneder.  Du kan klikke på det møtet du vil lese mer om og får da opp en oversikt over når og hvor, samt sakskartet for møtet.

Ønsker du å se flere møter for et utvalg klikker du på den mørkeblå knappen du finner høyt oppe på siden, og som viser til det aktuelle utvalgets "kalender og medlemmer" i teksten.

Når du klikker fram denne visningen har du også et valg under tittelen på siden hvor du kan vise hvem som er medlemmer av dette utvalget.

Møtedokumenter

Du kan klikke deg inn på alle vedlegg til saken som utvalget har fått tilgang til før saken blir behandlet. 

Etter at saken er ferdig behandlet kan du lese dokumentene ved å klikke på sakene i sakskartet, og laste ned møteprotokollen.

Til slutt: Noen ganger vil du kunne se at det står «Dokumentet finnes ikke eller er ikke lagt ut».  Dette vil i så fall enten være en saksprotokoll som enda ikke er godkjent og publisert – eller det kan være en sak som legges fram for utvalget uten saksdokumenter (muntlig presentasjon i utvalget).