Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Hvordan gjør jeg det når jeg skal stemme?

Hvordan gjør jeg det når jeg skal stemme?

Enten du stemmer i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, så skjer avlevering av stemmen stort sett på samme måte.

Et unntak er hvis du avgir stemme i Halden men har folkeregister-adresse i en annen kommune.  Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan det gjøres i de ulike situasjonene.

Legg merke til at dersom du har folkeregister-adresse i en annen kommune, så kan du ikke stemme i Halden på valgdagene.  Da må du enten avgi forhåndsstemme i Halden, eller reise til hjemkommunen din for å stemme på valgdagen

Siden er under arbeid - skal være helt ferdig innen 1. juni 2021.