Hvordan gjør jeg det når jeg skal stemme?

Hvordan gjør jeg det når jeg skal stemme?

Enten du stemmer i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, så skjer avlevering av stemmen stort sett på samme måte.

Et unntak er hvis du avgir stemme i Halden men har folkeregister-adresse i en annen kommune.  Nedenfor finner du beskrivelse av hvordan det gjøres i de ulike situasjonene.

Legg merke til at dersom du har folkeregister-adresse i en annen kommune, så kan du ikke stemme i Halden på valgdagene.  Da må du enten avgi forhåndsstemme i Halden, eller reise til hjemkommunen din for å stemme på valgdagen

Siden er under arbeid - skal være helt ferdig innen 1. juni 2021.