Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Om stortingsvalg

Om stortingsvalg

På denne siden finner du informasjon fra Valgdirektoratet som gjelder for Stortingsvalget 2021 i alle norske kommuner. For å finne informasjon som gjelder spesielt for Halden kommune, må du gå til Valget i Halden.

Stemmerett

Reglene for hvem som kan stemme ved stortingsvalg er ikke helt de samme som ved kommunestyrevalg. Hvis du er usikker på om du har stemmerett ved stortingsvalget høsten 2021, kan du lese mer om dette her:

Stemmerett ved stortingsvalg