Valgmedarbeider

Valgmedarbeider

Skal du være forhåndsstemmemottaker?  Eller skal du hjelpe på "valgtinget", dvs. på selve valgdagen?

På denne siden finner du mye nyttig informasjon for alle som skal være valgmedarbeidere. Siden er under arbeid og skal være helt ferdig innen 1. juni 2021.