Om å stemme fra utlandet

Om å stemme fra utlandet

Mange med stemmerett i Halden er bosatt i Sverige og pleier å komme til Halden for å forhåndsstemme. Kanskje er grensene åpne når vi kommer til forhåndsstemmeperioden - og kanskje ikke. Mange nordmenn bor enda lenger borte og vil uansett stemme på norsk utenriksstasjon eller ved "brevstemme".

Nedenfor er informasjon som gjelder for alle som skal stemme ved valget, men ikke kan eller vil komme fra utlandet til Halden for å levere stemmeseddelen. 

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme i perioden 1. juli t.o.m. 3. september.  Stemmen må være mottatt hos oss før 14. september kl. 17:00 for å telle med i valgoppgjøret.

Det kan avgis forhåndsstemme på norsk utenriksstasjon eller hos annen offentlig oppnevnt stemmemottaker.  Eller velger kan selv sende stemmen som "brevstemme".  Stemmen sendes til valgstyret i den kommunen hvor velgeren er registrert som bosatt i folkeregisteret - eventuelt siste kommune hvor velgeren var registrert som bosatt før det ble meldt flytting til utlandet.  For velgere med tilhørighet til Halden sendes stemmen til:

Valgstyret i Halden
Postboks 150
N-1751 Halden
Norge

Har du vært registrert bosatt i utlandet i mer enn 10 år før valgdagen, må du søke om å bli innført i manntallet for Halden samtidig med at du sender inn brevstemmen.  Det er da spesielt viktig at du skriver på omslagskonvolutten (ikke på stemmeseddelen) at du er norsk statsborger og signerer denne erklæringen. Se informasjon på lenken ovenfor.

Manntallet