Om sametingsvalget

Om sametingsvalget

På denne siden finner du informasjon fra Sametinget som gjelder for sametingsvalget 2021 i alle norske kommuner. 

Stemmerett ved sametingsvalget

Hvem stiller lister til sametingsvalget?

I vår valgkrets er det 8 partier som stiller liste. 

Hvordan får jeg stemt ved sametingsvalget i Halden?

Du finner konkret informasjon om når og hvor du kan stemme ved sametingsvalget i Halden - både forhåndsstemming og på valgdagene - på siden for Valget i Halden.