Om stortingsvalget

Om stortingsvalget

På denne siden finner du informasjon fra Valgdirektoratet som gjelder for Stortingsvalget 2021 i alle norske kommuner. 

Samleside for generell informasjon om stortingsvalget

Stemmerett og manntall ved stortingsvalget

For å stemme ved stortingsvalget må du:

  • være norsk statsborger
  • ha fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • være, eller ha vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Du må dessuten være innført i manntallet for en norsk kommune. 

På denne siden finner du mer informasjon om hvilke regler som gjelder for innføring i manntallet.  

Her finner info om hvordan du sjekker om du er innført i manntallet og, dersom du ikke finner navnet ditt i manntallet, hvordan du søker om å bli innført i manntallet for en kommune.

Hvis du skal søke om å bli innført i manntallet i Halden kommune, kan du gjerne bruke dette skjemaet: Søknad om innføring i manntall (PDF, 166 kB)

I Halden finner du "utleggingsmanntallet" i servicesenteret (Storgata 8) og i biblioteket (Tordenskjoldsgate 1) fra ca. 12. juli.

Valgkort

Årets valgkort er digitale. Dette gjelder for alle som ikke har reservert seg mot å motta digitale forsendelser fra det offentlige. 

Hvordan får jeg stemt ved stortingsvalget i Halden?

Du finner konkret informasjon om når og hvor du kan stemme ved stortingsvalget i Halden - både forhåndsstemming og på valgdagene - på siden for Valget i Halden.