Stortings- og sametingsvalget 2021 i Halden

Stortings- og sametingsvalget 2021 i Halden

Alle norske kommuner holder valg på mandag 13. september 2021, men de kan også - om de ønsker det - holde valg én ekstra dag. I Halden har kommunestyret bestemt at Stortings- og sametingsvalget skal holdes på søndag 12. og mandag 13. september.

Hvem kan stemme ved valget?

For å stemme ved stortingsvalget må du være norsk statsborger og stå i manntallet. Ved forhåndsstemmingen i Halden kan du stå i manntallet for en hvilken som helst norsk kommune, men på valgdagene må du stå i manntallet for Halden kommune.

For å stemme ved sametingsvalget må du stå i samemanntallet. Ved forhåndsstemmingen i Halden kan du stå i samemanntallet for en hvilken som helst norsk kommune, men på valgdagene må du stå i samemanntallet for Halden kommune.

Du kan sjekke om du står i manntallet ved å henvende deg til servicesenteret eller biblioteket (etter ca. 10. juli). 
Les mer om stemmerett og manntall ved å klikke på lenkene under:

Forhåndsstemming

I perioden tirsdag 10. august t.o.m. fredag 10. september kan alle som ønsker det avgi forhåndsstemme. Dette gjelder både for stortingsvalg og sametingsvalg.
Husk å ta med legitimasjon med bilde! Valgkortet er ikke legitimasjon, men ta gjerne med valgkortet, for da går det raskere. Du finner informasjon om valgkort her.

Ordinær forhåndsstemming

 • Ordinær forhåndsstemming til både stortingsvalget og sametingsvalget finner sted i NAV-lokalene, Storgt 8 (inngang på hjørnet Storgata/Tordenskjoldsgate):
  •  mandager t.o.m. fredager kl 10:30 – 15:30
  • onsdag 01.09. og 08.09. kl 10:00 – 18:00 (lengre åpningstid disse to dagene)
 • Det vil i tillegg bli tilbud om å forhåndsstemme til stortingsvalget Tistasenteret (se skilting ved begge hovedinnganger) på følgende dager:
  • lørdag 28.08. og 04.09. kl 11:00 – 15:00
  • torsdag 02.09. og 09.09. kl 12:00 – 16:00
  • fredag 03.09. og 10.09. kl 14:00 – 18:00

Forhåndsstemming ved helseinstitusjoner og skoler m.m.

 • Unicare Bakke, torsdag 12. august 10:00 – 12:00

 • Busterudgata eldresenter, fredag 13. august 10:00 – 12:00

 • Enhet Helsehus, Karrestad, mandag 16. august 10:00 – 13:00

 • Iddebo Sykehjem, tirsdag 17. august 10:00 – 12:00

 • Bergheim bo- og aktivitetssenter + trygdeboliger, onsdag 18. august 10:00 - 14:00

 • Solheim Senter, torsdag 19. august 10:00 – 11:30

 • Søsterveien tilrettelagte boliger, fredag 20. august 10:00 – 12:00

 • Vaterland og Hagegata tilrettelagte boliger, mandag 23. august 10:00 – 13:00

 • Os Allé 3 - 3. etg. "Skofabrikken", mandag 23. august 13:30 – 14:30

 • Haldenklinikken/ Sykehuset, onsdag 25. august 10:30 – 12:00

 • Høgskolen i Østfold (Remmen), torsdag 26. august 10:00 – 14:00

 • Høgskolen i Østfold (Remmen), fredag 27. august 10:00 – 14:00

 • Halden videregående skole Porsnes, mandag 30. august 10:00 – 13:00

Halden kommune gjennomfører også forhåndsstemming i Halden fengsel. 

Ambulerende stemmegivning ("Hjemmestemming")

 • Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan stemme på valgdagene, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme. Fristen for å søke er 10. september kl. 10:00 - men kontakt oss gjerne så tidlig som mulig.

 • Send søknad med vanlig post til Valgstyret, Postboks 150, 1751 Halden, eller til ps@halden.kommune.no. Søknad kan også gjøres muntlig til tlf 69 17 45 00

 • Søknaden må minimum inneholde navn, fødselsdato og adresse for den som skal stemme - samt telefonnummer til den vi skal kontakte for å avtale tidspunkt. 

Forhåndsstemming for velgere i karantene eller isolasjon

 • Velgere i karantene eller isolasjon bør fortrinnsvis vente med å avgi stemme til karantene- eller isolasjonsperioden er slutt.  Dersom dette ikke er mulig, gis følgende tilbud om forhåndsstemming for disse gruppene:
 • Velgere i karantene eller isolasjon kan ta kontakt med kommunen på servicesenter @halden.kommune.no eller tlf. 69 17 45 00 for å få forhåndsstemme hjemmefra.  Slik søknad om "hjemmestemming" må være mottatt senest innen fredag 10. september kl. 10:00.

Valgdagene 12. og 13. september

På valgdagene kan velgere som står i manntallet for Halden kommune avgi stemme i hvilken som helst av de 7 valglokalene (stemmekretsene) i Halden.  For velgere som skal avgi stemme ved sametingsvalget anbefaler vi at valglokalet i sentrum - Brygga kultursal - benyttes. 

Velgere som ikke står i manntallet for Halden kommune kan ikke avgi stemme i Halden på valgdagene, men må dra til hjemkommunen for å stemme!

Husk legitimasjon med bilde når du kommer for å stemme! Valgkort er ikke nødvendig, men vil gjøre at det går raskere.

Detaljert informasjon om hvordan du finner valglokalene i Halden på Valglokaler.no  

Det er 7 valgkretser i Halden på valgdagene. Legg merke til at tre kretser har fått nye valglokaler - i tillegg er åpningstiden forlenget i forhold til tidligere valg.  Dette har sammenheng med krav til smittevern i valglokalene.  

Smittevern er viktig ved dette valget - se egen informasjonsside.
Legg spesielt merke til at det vil være begrensning på antall velgere som kan oppholde seg samtidig i valglokalet - det kan derfor bli kødannelse på utsiden av lokalet. Ta med paraply eller bruk regntøy dersom det er fare for regn.

Valgkretsene
Valgkretsene
Kretsnavn Valglokale Merk deg dette!
01 Halden Brygga kultursal NB! Nytt lokale
02 Hjortsberg Hjortsberghallen
03 Låby Strupe u-skole gymsal NB! Nytt lokale
04 Berg Berg skoles gymsal
05 Tistedal Tistedalshallen NB! Nytt lokale
06 Idd Risum u-skole gymsal
07 Prestebakke Prestebakke samfunnshus/gymsal

Valglokaler for velgere i karantene eller isolasjon:

Velgere i karantene og velgere i isolasjon på valgdagene kan søke kommunen om å få stemme hjemme. 
Søknadsfrist senest innen mandag 13. september kl. 10:00 - send søknad til servicesenter@halden.kommune.no eller ring 69 17 45 00.

Åpningstider

Valglokalene i de 7 ordinære valgkretsene er åpne:

 • Søndag 12. september: kl 14:00 – 20:00
 • Mandag 13. september: kl 10:00 – 20:00