Stortings- og sametingsvalget 2021 i Halden

Stortings- og sametingsvalget 2021 i Halden

Alle norske kommuner holder valg på mandag 13. september 2021, men de kan også - om de ønsker det - holde valg én ekstra dag. I Halden har kommunestyret bestemt at Stortings- og sametingsvalget skal holdes på søndag 12. og mandag 13. september.

Hvem kan stemme ved valget?

For å stemme ved stortingsvalget må du være norsk statsborger og stå i manntallet. Ved forhåndsstemmingen i Halden kan du stå i manntallet for en hvilken som helst norsk kommune, men på valgdagene må du stå i manntallet for Halden kommune.

For å stemme ved sametingsvalget må du stå i samemanntallet. Ved forhåndsstemmingen i Halden kan du stå i samemanntallet for en hvilken som helst norsk kommune, men på valgdagene må du stå i samemanntallet for Halden kommune.

Du kan sjekke om du står i manntallet ved å henvende deg til servicesenteret eller biblioteket (etter ca. 10. juli). 
Les mer om stemmerett og manntall ved å klikke på lenkene under:

Tidligstemming

Dersom du ikke har mulighet til å stemme på valgdagene eller i forhåndsstemmeperioden, kan du kontakte kommunen for å gjøre avtale om tidligstemming. Dette gjelder både for stortingsvalg og sametingsvalg.

Perioden for tidligstemming er fra 1. juli t.o.m. 9. august - fortrinnsvis tirsdager og torsdager mellom 10:00 og 12:00.  Det er også mulig å gjøre en særskilt avtale om tidspunkt, men husk å kontakte kommunen først (så vi har noen til stede som har myndighet som stemmemottaker).

Du kan kontakte oss på 69 17 45 00 eller på e-post til:  servicesenteret@halden.kommune.no
Du kan også møte opp i servicesenteret i Storgata 8 (åpent hverdager 9:00 - 14:30) for å gjøre avtale, men vi kan ikke garantere at du får stemme "der og da".

Husk å ta med legitimasjon når du skal levere tidligstemme!

Forhåndsstemming

I perioden mandag 10. august t.o.m. fredag 10. september kan alle som ønsker det avgi forhåndsstemme. Dette gjelder både for stortingsvalg og sametingsvalg.
Husk å ta med legitimasjon med bilde! Valgkortet er ikke legitimasjon, men ta gjerne med valgkortet, for da går det raskere. Du finner informasjon om valgkort her.

Ordinær forhåndsstemming

 • Ordinær forhåndsstemming til både stortingsvalget og sametingsvalget finner sted i NAV-lokalene, Storgt 8 (inngang på hjørnet Storgata/Tordenskjoldsgate):
  •  mandager t.o.m. fredager kl 10:30 – 15:30
  • onsdag 01.09. og 08.09. kl 10:00 – 18:00 (lengre åpningstid disse to dagene)
 • Det vil i tillegg bli tilbud om å forhåndsstemme til stortingsvalget Tistasenteret (se skilting ved begge hovedinnganger) på følgende dager:
  • lørdag 28.08. og 04.09. kl 11:00 – 15:00
  • torsdag 02.09. og 09.09. kl 12:00 – 16:00
  • fredag 03.09. og 10.09. kl 14:00 – 18:00

Forhåndsstemming ved helseinstitusjoner m.m.

 • Det vil også komme tilbud om forhåndsstemming på helseinstitusjoner, høgskolen og videregående skole. Detaljert informasjon om tid og sted vil bli lagt ut på på denne siden og på facebook/app.  

Ambulerende stemmegivning ("Hjemmestemming")

 • Velgere som pga sykdom eller uførhet ikke kan stemme på valgdagene, kan søke om å få forhåndsstemme hjemme. Fristen for å søke er 10. september kl. 10:00 - men kontakt oss gjerne så tidlig som mulig.

 • Send søknad med vanlig post til Valgstyret, Postboks 150, 1751 Halden, eller til ps@halden.kommune.no. Søknad kan også gjøres muntlig til tlf 69 17 45 00

 • Søknaden må minimum inneholde navn, fødselsdato og adresse for den som skal stemme - samt telefonnummer til den vi skal kontakte for å avtale tidspunkt. 

Forhåndsstemming for velgere i karantene eller isolasjon

 • Velgere i karantene eller isolasjon bør fortrinnsvis vente med å avgi stemme til karantene- eller isolasjonsperioden er slutt.  Dersom dette ikke er mulig, gis følgende tilbud om forhåndsstemming for disse gruppene:
  • Velgere i karantene kan forhåndsstemme ved Svinesund teststasjon torsdagene 2. og 9. september kl 12:00 – 16:00.
  • Velgere i karantene som ikke kan reise til Svinesund teststasjon uten å bryte karanteneplikten og velgere i isolasjon, kan kontakte kommunen for å søke om å forhåndsstemme hjemme - samme frist og kontaktinfo som gjelder for avsnittet om Ambulerende stemmegivning ovenfor.

Valgdagene 12. og 13. september

På valgdagene kan velgere som står i manntallet for Halden kommune avgi stemme i hvilken som helst av de 7 valglokalene (stemmekretsene) i Halden.  For velgere som skal avgi stemme ved sametingsvalget anbefaler vi at valglokalet i sentrum - Brygga kultursal - benyttes. 

Velgere som ikke står i manntallet for Halden kommune kan ikke avgi stemme i Halden på valgdagene, men må dra til hjemkommunen for å stemme!

Husk legitimasjon med bilde når du kommer for å stemme! Valgkort er ikke nødvendig, men vil gjøre at det går raskere.

Detaljert informasjon om hvordan du finner valglokalene i Halden på Valglokaler.no  

Det er 7 valgkretser i Halden på valgdagene. Legg merke til at tre kretser har fått nye valglokaler - i tillegg er åpningstiden forlenget i forhold til tidligere valg.  Dette har sammenheng med krav til smittevern i valglokalene.  

Smittevern er viktig ved dette valget - se egen informasjonsside.
Legg spesielt merke til at det vil være begrensning på antall velgere som kan oppholde seg samtidig i valglokalet - det kan derfor bli kødannelse på utsiden av lokalet. Ta med paraply eller bruk regntøy dersom det er fare for regn.

Valgkretsene
Valgkretsene
Kretsnavn Valglokale Merk deg dette!
01 Halden Brygga kultursal NB! Nytt lokale
02 Hjortsberg Hjortsberghallen
03 Låby Strupe u-skole gymsal NB! Nytt lokale
04 Berg Berg skoles gymsal
05 Tistedal Tistedalshallen NB! Nytt lokale
06 Idd Risum u-skole gymsal
07 Prestebakke Prestebakke samfunnshus/gymsal

 

Valglokaler for velgere i karantene eller isolasjon:

Velgere i karantene på valgdagene kan stemme ved Svinesund testsenter (åpningstid: xx:xx - xx:xx). Velgere i karantene som ikke kan komme seg til testsenteret uten å bryte karantenereglene og velgere i isolasjon kan søke kommunen om å få stemme hjemme. 
Søknadsfrist mandag 13. september kl. 10:00 - send søknad til ps@halden.kommune.no eller ring 69 17 45 00.

Åpningstider

Valglokalene i de 7 ordinære valgkretsene er åpne:

 • Søndag 12. september: kl 14:00 – 20:00
 • Mandag 13. september: kl 10:00 – 20:00

Valglokalet på Svinesund teststasjon er åpent:

 • Søndag 12. september: kl xx:xx - xx:xx
 • Mandag 13. september: kl xx:xx - xx:xx