Valgmedarbeider

Valgmedarbeider

Skal du være forhåndsstemmemottaker?  Eller skal du hjelpe på "valgtinget", dvs. på selve valgdagen? På denne siden vil du finne nyttig informasjon for alle som skal være valgmedarbeidere. 

Valglokalene - ansvar

Alt som skjer i valglokalene er Stemmestyret sitt ansvar. Det er ett stemmestyre for hvert valglokale.  Personene som sitter i stemmestyrene er valgt av det sentrale Valgstyret.  Du finner navn og kontaktinformasjon for de som sitter i stemmestyret for ditt valglokale her (PDF, 133 kB). Dersom det skjer noe som gjør at du ikke kan møte som avtalt - eller dersom du har spørsmål - kan du kontakte leder eller sekretær for stemmestyret.

Valgdagene - åpningstider - frammøte

Søndag 12. september må valgmedarbeidere møte fram i valglokalet kl. 12:30.  Søndagsvakten varer til kl. 20:15. Enkelte medarbeidere kan bli bedt om å være igjen litt lenger for å hjelpe stemmestyret med å pakke utstyret.

Mandag 13. september er dagen delt inn i 3 vaktskift:

  • Formiddagsvakt 9:30 - 15:15
  • Ettermiddagsvakt 15:00 - 20:15
  • Tellevakt 20:00 - ca 22:00 (til første telling av stemmer er ferdig)

Åpningstidene for alle valglokalene er søndag 14 - 20 og mandag 10 - 20.

Kurs for valgmedarbeidere

Kurs for valgmedarbeidere holdes som vist her: Klikk for stort bildeValgmedarbeider 2021 - kurs  

Mer info

På valgdirektoratets sider ligger en del videosnutter med informasjon for valgmedarbeidere.  Vi anbefaler spesielt at dere ser på de to som heter:

  • Generelle prinsipper for stemmegivning under valg i pandemi
  • Stemmemottaker på valgting - elektronisk manntall