Valgmedarbeider

Valgmedarbeider

Skal du være forhåndsstemmemottaker?  Eller skal du hjelpe på "valgtinget", dvs. på selve valgdagen?

På denne siden vil du finne nyttig informasjon for alle som skal være valgmedarbeidere. Siden er under arbeid og skal være helt ferdig i august 2021.