Omvalg i Moss

Omvalg i Moss

Det avholdes omvalg i Moss til fylkestinget i Østfold. Har du stemmerett i Moss, men ønsker å avgi din stemme i Halden må du kontakte Halden kommune. 

Valgdagen i Moss er mandag 27. november. Skal man stemme den dagen, må man avgi stemme i Moss. Før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme der du er. 

Forhåndsstemme i Halden

Det er mulig å forhåndsstemme i alle norske kommuner i perioden 13. november til 24. november. For å kunne avgi forhåndsstemme i Halden må du ta kontakt med Servicesenteret på Halden rådhus og gjøre en avtale på forhånd. Servicesenteret kan kontaktes slik:

  • Telefon 69174500 (åpningstid mandag til fredag klokken 9-15, stengt 11-1130)
  • Personlig oppmøte i Servicesenteret, Storgata 8  (åpningstid mandag til fredag klokken 9-1430, stengt 11-1130)

Forhåndsstemme hjemme

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan møte i stemmelokalet i Moss på valgdagen eller i lokalene for forhåndsstemmegivning i Halden, kan du be om å få stemme hjemme i egen bolig. To stemmemottakere fra Halden kommune kommer da hjem til deg på et avtalt tidspunkt.

Hvis du bor i Halden og trenger å stemme hjemme, må du søke Halden kommune. Siste frist for å søke om å stemme hjemme er onsdag 22. november kl. 12.00. Grunnet kort tidsfrist, anbefaler vi at du ringer kommunens servicesenter for å søke muntlig:

  • Telefon 69174500 (åpningstid mandag til fredag klokken 9-15, stengt 11-1130)
  • Hvis du likevel ønsker å søke skriftlig, bruk epost: postmottak@halden.kommune.no 

Når du skal stemme - husk dette

Når du skal stemme må du ha med deg gyldig legitimasjon. Eksempler på gyldig legitimasjon er pass, nasjonalt ID-kort, førerkort (også digitalt) og bankkort med bilde. Minstekravet er at det inneholder navn, fødselsdato og bilde. Valgkort er ikke nødvendig, men det gjør at du sparer tid.

Mer informasjon om valget

Vil du vite mer om valget i Moss - se her:

Moss kommune informerer om valget
Viken fylkeskommune håper på god oppslutning om valget