Valg 2023 - Opprette elektronisk listeforslag

Valg 2023 - Opprette elektronisk listeforslag

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen innen utgangen av mars 2023. Fra 3.oktober kan dette gjøres elektronisk.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Valgdirektoratet har utviklet en elektronisk løsning for listeforslag som kan brukes til å opprette listeforslag, 
samle inn underskrifter og levere listeforslaget.

Her finner du informasjon om listeforslag og mulighet til å opprette liste elektronisk

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen.

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12.

Kommunestyrevalg 2023

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang i 2023.