Faktura

Faktura

Halden kommune bruker en digital fakturaløsning. Løsningen er trygg og rask for deg som mottaker, samtidig som det er miljøvennlig og kostnadsbesparende.

EHF referanse til kommunen er: 959159092


Kommunale avgifter og eiendomsskatt faktureres sammen og fordeles på fire årlige terminer.

Eiendomsavgiftene forfaller til betaling i fire terminer, henholdsvis:

20. mars, 20. mai, 20 september og 20. november

Det er tilrettelagt for avtalegiro/e-faktura på eiendomsavgiftene. På fakturablanketten er det opplyst hvilket referansenummer som skal benyttes. Ta kontakt med din bankforbindelse.

Faktura fra kommunen til deg som innbygger kan mottas på følgende måter:

 1. Avtalegiro/efaktura
 2. Vipps
 3. Digipost/eBoks
 4. På e-post
 5. I posten

Hva har dette å si for deg som innbygger?

Avtalegiro/eFaktura

 • Dersom du har avtale om avtalegiro og/eller eFaktura behøver du ikke å gjøre noe.
 • Dersom du ikke har avtale må du ordne dette i din egen nettbank.
 • Trenger du hjelp tar du kontakt med banken din.

Vipps

Digipost/eBoks

E-post

I posten

Dersom du har reservert deg mot å motta digital post, vil du få papirfaktura i postkassen din.

Brevgiro

Dersom du ønsker å betale med brevgiro må du selv fylle ut en tom giroblankett. Tomme giroblanketter kan hentes hos banken din. På rådhuset og i banken kan du også få hjelp til utfylling av tomme bankgiroblanketter.

Informasjon som må fylles ut på den tomme fakturablanketten er:

 • beløp
 • betalerens bankkontonummer
 • betalt av
 • betalt til
 • kundeidentifikasjon (KID)
 • kroner og øre
 • til konto

Faktura sendt til andre mottakere enn deg selv

Har du i dag andre som mottar fakturaen på vegne av deg anbefaler vi at dere ikke setter opp vipps eller digital postkasse da dette vil styres av personnummer og fakturaen vil komme til deg i stedet for den som skal motta fakturaen. Alle fakturaer som sendes per post sendes til folkeregistret adresse.

Skal faktura sendes til annen mottaker enn deg er det derfor viktig at det ligger en c/o adresse i folkeregisteret.

Her kan du se video som forklarer digital faktura for deg: