Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Klage på vedtak

Klage på vedtak

Dersom du er misfornøyd med vedtak kommunen har gjort kan du klage.

Dersom du er misfornøyd med vedtak kommunen har gjort kan du klage til kommunen.

Benytt dette skjemaet dersom du ønsker å klage på et vedtak.