Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Klagemuligheter

Klagemuligheter

Dersom du er misfornøyd med vedtak kommunen har gjort kan du klage.

Dersom du er misfornøyd med vedtak kommunen har gjort kan du klage til kommunen.

Benytt gjerne dette skjemaet dersom du ønsker å klage på vedtak.

Ønsker du å varsle kommunen om noe som blir misligholdt?