Klagemuligheter

Klagemuligheter

Dersom du er misfornøyd med vedtak kommunen har gjort kan du klage.

Dersom du er misfornøyd med vedtak kommunen har gjort kan du klage til kommunen.

Benytt dette skjemaet dersom du ønsker å klage på et vedtak.

Ønsker du å varsle kommunen om noe som blir misligholdt?