Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å betjene de politiske organene ved å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i kommunestyret, formannskapet og andre faste råd og utvalg.

Som en del av kommunedirektørens administrasjon jobber avdelingen for at saksflyten mellom administrasjonen og de folkevalgte organene er så god som mulig.

Videre skal de ansatte på avdelingen sørge for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på, og skal ellers gi råd, veiledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgt. 8, 1771 Halden
Tlf kommunens sentralbord: 69 17 45 00
E-post: ps@halden.kommune.no

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 07.30-15.30

Øyvind Andre Grandahl
Kst leder for Digitalisering og utvikling
E-post
Mobil 932 43 200