Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Post og arkiv

Post og arkiv

Post/arkiv er det sentrale postmottaket for Halden kommune. De har ansvaret for sortering og  fordeling av inngående og utgående post.

Alle henvendelser til kommunen som er arkivverdige blir journalført i sak- og arkivsystemet. Halden kommune har et fullelektronisk arkiv som post/arkiv har overordnet ansvar for.

Det er post/arkiv som også har ansvaret for postlistene.

Kontaktinformasjon

​Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Rådhuset, Storgt. 8, 1771 Halden
Tlf kommunens sentralbord: 69 17 45 00
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Åpningstider

Mandag - fredag kl 7.30 - 15.30

May-Britt Jonassen
enhetsleder IT og Arkiv
E-post
Telefon 924 32 900
Mobil 924 32 900
Elisabeth Bjerkman Thomasrud
arkivleder
E-post
Telefon 69 17 45 28
Mobil 474 62 243