Velkommen til barnehagen

Velkommen til barnehagen

Isebakke barnehage er en kommunal barnehage med kort vei til skog og sjø. Vi er sertifisert som en helsefremmende barnehage. Vi vektlegger det gode foreldresamarbeidet, fordi det er foreldrene som kjenner sitt barn best. 

To barn i naturen med gule vester. Sittende på en huske med snø på bakken og en svak sol i bakgrunnen. - Klikk for stort bilde Isebakke barnehage

Isebakke barnehage ligger på høyden i lyse og naturskjønne omgivelser på Sørlifjellet på Isebakke. En kort bil, eller busstur fra sentrum, og et knappe par minutter ut på E6.  

Nærområdet vårt bruker vi aktivt til lek, opplevelse og læring. En impulstur til naturlekeplassen vår, eller en tur ned til vannet for å dyppe tærne, eller kanskje ned på sørlifeltet for en tur i butikken eller for å se på kjøretøy og maskiner.

Mulighetene er mange!

Hverdagen hos oss

Isebakke Barnehage åpnet dørene for første gang i august 2009, og bygget er både moderne og godt vedlikeholdt. Vi er en fem-avdelings barnehage med 74 barn og et miljø hvor alle barn og ansatte får bli kjent med hverandre, også på tvers av avdelingene. Vi har to avdelinger for de yngste, to avdelinger for de mellomste og en avdeling for de eldste barna. 

Vi vektlegger den tilstedeværende og anerkjennende voksenrollen i arbeidet med barna, noe vi anser som viktig for barns utvikling av trygghet og en god selvfølelse. Det innebærer at vi som ansatte først og fremst skal være varme, men tydelige og lyttende voksne. Vi jobber for at vi i enhver situasjon skal se bak det som kommuniseres for å forstå barnas intensjoner, både via kroppsspråk, verbalt språk og atferd. 

Vi velger temaene vi jobber med gjennom året ut fra hva barna interesserer seg for, og her er det ingen fullspekkede planer. Veien blir til og endres mens vi går. Barnehageåret 2023/2024 er tema: Språk og kommunikasjon.

Måltider

Barna får servert 3-4 måltider hver dag. I tråd med å være en helsefremmende barnehage, har vi stort fokus på sunn og næringsrik mat, og er opptatt av å lage varmmat fra bunnen av. Barna er med når vi lager mat, og vi opplever at barna er mer positive og nysgjerrige på maten de selv er med på å lage. Vi vektlegger sanseopplevelsen omkring matlagingen og selve måltidet. Vi snakker med barna om både å lukte, kjenne, se og smake på maten. Som utgangspunkt for matserveringen, følger vi Helsedirektoratets anbefalinger, både i forhold til hyppighet av måltider, og innholdet på selve maten. 

I juni 2018 ble vi med dette arbeidet lagt til grunn, godkjent av Østfoldhelsa som en helsefremmende barnehage! 

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål eller vil komme på besøk!