Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon som beskriver i hvilken grad nettsiden oppfyller krav til universell utforming av IKT.

Les mer om Tilgjengelighetserklæring på UU-tilsynets nettside.

Vårt arbeid med universell utforming av ikt

Halden kommune går nå systematisk gjennom de kommunale nettsidene og endrer innhold der det er behov.

Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæring for www.halden.kommune.no

Her kan du lese vår tilgjengelighetserklæring   

Tilgjengelighetserklæring for Acos Interact

Halden kommune benytter Acos sin skjemaløsning Acos Interact på kommunale nettsider. Svar som gjelder inndata i tilgjengelighetserklæringen for www.halden.kommune.no henspeiler derfor til Acos Interact.

Tilgjengelighetserklæring for KommuneKari

På kommunens nettsider benyttes chatbot KommuneKari. Chatvinduet er testet av leverandøren mot punktene i tilgjengelighetserklæringen og tilfredsstiller alle relevante krav. 
Ønsker du å se den komplette gjennomgangen av kravene kan du gå til UU-sjekken fra Boost.ai. 

Tilgjengelighetserklæring for Bookup

På kommunens nettside benyttes bookingsystem Bookup.

Tilgjengelighetserklæring for Bookup finner du her.

Tilbakemeldingsfunksjon

Dersom du erfarer at vår nettside ikke oppfyller krav til universell utforming, kan du sende e-post til servicesenter@halden.kommune.no.

Nettsider som ikke oppfyller krav til universell utforming

Vi har i løpet av vår egen gjennomgang av kommunens nettsider erfart at flere av nettsidene ikke oppfyller krav til universell utforming. Det er derfor besluttet å utarbeide en rekke nye nettsider som oppfyller krav, da tilpasning av eksisterende ikke har vært mulig uten store investeringer og mye arbeid. Vi har vurdert det slik at utarbeidelse av nye nettsider vil gi det beste resultatet da vi helt fra planleggingsstadiet kan ta hensyn til krav til universell utforming.

De nye nettsidene blir lagt som underdomener til www.halden.kommune.no og utarbeidet i samme publiseringsløsning. De vil derfor ha den samme tilgjengelighetserklæringen som www.halden.kommune.no.

Dette gjelder følgende nettsider:

 • Alle barneskoler
  • Nye nettsider er publisert som underdomener til www.halden.kommune.no 
 • Alle ungdomsskoler
  • Nye nettsider er publisert som underdomener til www.halden.kommune.no
 • Alle kommunale barnehager
  • Nye nettsider er publisert som underdomener til www.halden.kommune.no.
 • Halden kommunale kompetansesenter
  • Ny nettside er publisert som underdomene til www.halden.kommune.no.

Halden ishall og Rockehusets tidligere nettsider blir avsluttet og får egne sider under Halden kommunes hovednettside.

Maler

Vi jobber med å bytte ut forskjellige maler som ikke oppfyller krav. 

Dokumenter

Den store utfordringen er alle publiserte dokumenter som ikke oppfyller krav til universell utforming. Å gjøre tilpasninger i disse er en stor jobb og medfører at alle saksbehandlere må involveres.

Det er planlagt opplæring for saksbehandlere som utarbeider dokumenter som publiseres i digitale kanaler, men der er vi helt i startgropa.

Det pågår per i dag arbeid med å gjøre tilpasninger i eksisterende dokumenter samt at vi har fokus på at alle nye dokumenter oppfyller krav til universell utforming.