Velkommen til barnehagen

Velkommen til barnehagen

Om Stangeløkka barnehage

Stangeløkka barnehage

Stangeløkka barnehage er en sentrumsbarnehage som ligger rett nedenfor sykehusfjellet. Beliggenheten gir oss muligheter til å være i by og skog. Vi har derfor store muligheter til å besøke lokale severdigheter som for eksempel Rød Herregård, Fredriksten Festning, kulturhuset eller biblioteket. 

Stangeløkka barnehage er en av fire av Halden kommunes egne barnehager. Stangeløkka er en 5 avdelings barnehage som gir oss gode muligheter til å dele i små-, mellom- og storbarnsgrupper etter barnets behov.

 

Søker du trygghet, kunnskap, raushet og glede – da er Stangeløkka stedet.

Vi har i vårt daglige arbeid fokus på gode relasjoner, vennskap, å styrke lekekompetanse og språk. Vi ønsker å gi alle barna mulighet for å uttrykke seg om sin egen hverdag, samt i lek og relasjon med venner. Barnehagen har til enhver tid fokus på å skape et godt helsefremmende miljø med mulighet for god fysisk og psykisk utvikling.

I barnehagen har vi på alle avdelinger mottaksplasser til ny-bosatte flyktninger i Halden. Barnehagen er tilrettelagt for å ivareta alle barns individuelle behov. Alle våre avdelinger er delt opp i et stort rom, og to mindre rom. Inne på et av disse rommene på hver avdeling, har vi vegghengt bord som kan tas ned til benyttelse ved aktiviteter i mindre grupper hvor det trengs mer ro.

Vi har en sammensatt personalgruppe med mye kompetanse og erfaring. Alle ansatte har grunnleggende kompetanse i Trygghetssirkelen og benyttelse av ASK i det allmennpedagogiske arbeidet. 

Vi servere alle måltidene i barnehagen. Alle rettene følger Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 
Brødmåltidene har et variert utvalg av pålegg. En dag i uken serveres det et varmmåltid.
Alle barna får mellommåltider med frukt eller grønt og knekkebrød to ganger hver dag. 
Vi serverer melk eller vann til alle måltider, og vann som tørstedrikke.

Kontakt

Ønsker du ytterligere informasjon om oss, ta gjerne kontakt med styrer Mette Jæger på telefon
940 25 892 eller e-post mette.jaeger@halden.kommune.no

Kom gjerne komme innom oss, men ring for å avtale tid, så vi har god anledning til å vise deg rundt.