Utvalg

Utvalg

I barnehagen har vi både et Samarbeidsutvalg og et Foreldreutvalg.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Samarbeidsutvalg (SU)

Tanken med SU å skape samarbeid mellom de ulike delene av en barnehage, og skal derfor bestå av likt antall foreldre og ansatte. I tillegg kan barnehageeier delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn foresatte og ansatte. Når det er viktige saker som omhandler barnehagen, skal barnehageeier ifølge loven sørge for at saken legges frem for SU.

Teksten er hentet fra fylkeskommunens nettside

Les mer om samarbeidsutvalg på fylkeskommunens nettside

Foreldreutvalget (FAU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg er foreldregruppens talerør.

Målet med FAU er å gi foreldrene reell medvirkning i barnehagens virksomhet og utvikling. At deres synspunkter blir hørt og tatt hensyn til.