Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon som beskriver i hvilken grad nettsiden oppfyller krav til universell utforming av IKT.

Les mer om Tilgjengelighetserklæring på UU-tilsynets nettside.

Vårt arbeid med universell utforming av ikt

Halden kommune går nå systematisk gjennom de kommunale nettsidene og endrer innhold der det er behov.

Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæring for www.halden.kommune.no

Vår endelige  (dvs. årets) Tilgjengelighetserklæring for www. halden.kommune.no + underdomener er foreløpig ikke ferdig, men vi jobber med saken. Vi venter på eksperttesting utført av Acos som er vår leverandør av publiseringsløsning. Vi har fått reservert tid i februar. 

Vi har foreløpig utarbeidet en tilgjengelighetserklæring basert på egen testing og kunnskap. Der vi er usikre på krav har vi svart Nei, men det betyr ikke nødvendigvis at nettsiden ikke oppfyller krav. En tilgjengelighetserklæring som beskriver de faktiske forhold vil bli publisert etter eksperttestingen er gjennomført.

Her kan du lese vår midlertidige tilgjengelighetserklæring basert på egentesting.   

Tilgjengelighetserklæring for Acos Interact

Halden kommune benytter Acos sin skjemaløsning Acos Interact på kommunale nettsider. Svar som gjelder inndata i tilgjengelighetserklæringen for www.halden.kommune.no henspeiler derfor til Acos Interact.

Tilgjengelighetserklæring for KommuneKari

På kommunens nettsider benyttes chatbot KommuneKari. Chatvinduet er testet av leverandøren mot punktene i tilgjengelighetserklæringen og tilfredsstiller alle relevante krav. 
Ønsker du å se den komplette gjennomgangen av kravene kan du gå til UU-sjekken fra Boost.ai. 

Tilgjengelighetserklæring for Bookup

På kommunens nettside benyttes bookingsystem Bookup.

Tilgjengelighetserklæring for Bookup finner du her.

Tilbakemeldingsfunksjon

Dersom du erfarer at vår nettside ikke oppfyller krav til universell utforming, kan du sende e-post til servicesenter@halden.kommune.no.

Nettsider som ikke oppfyller krav til universell utforming

Vi har i løpet av vår egen gjennomgang av kommunens nettsider erfart at flere av nettsidene ikke oppfyller krav til universell utforming. Det er derfor besluttet å utarbeide en rekke nye nettsider som oppfyller krav, da tilpasning av eksisterende ikke har vært mulig uten store investeringer og mye arbeid. Vi har vurdert det slik at utarbeidelse av nye nettsider vil gi det beste resultatet da vi helt fra planleggingsstadiet kan ta hensyn til krav til universell utforming.

De nye nettsidene blir lagt som underdomener til www.halden.kommune.no og utarbeidet i samme publiseringsløsning. De vil derfor ha den samme tilgjengelighetserklæringen som www.halden.kommune.no.

Dette gjelder følgende nettsider:

  • Alle barneskoler
  • Alle ungdomsskoler
  • Halden bibliotek

De nye nettsidene blir fortløpende publisert de nærmeste dagene.

Maler

Vi jobber også med å bytte ut forskjellige maler som ikke oppfyller krav. 

Dokumenter

Den store utfordringen er alle publiserte dokumenter som ikke oppfyller krav til universell utforming. Å gjøre tilpasninger i disse er en stor jobb og medfører at alle saksbehandlere må involveres.

Det er planlagt opplæring for alle saksbehandlere som utarbeider dokumenter som publiseres i digitale kanaler, men der er vi helt i startgropa. Det pågår pr. idag  noe arbeid med å gjøre tilpasninger i eksisterende dokumenter.