Tilgjengelighetserklæring

Tilgjengelighetserklæring

En tilgjengelighetserklæring er en selvdeklarasjon som beskriver i hvilken grad nettsiden oppfyller krav til universell utforming av IKT.

Dersom du erfarer at våre nettsider ikke oppfyller krav til universell utforming, kan du sende e-post til servicesenter@halden.kommune.no

Vårt arbeid med universell utforming (uu) av ikt

Halden kommune går systematisk gjennom de kommunale nettsidene og endrer gammelt innhold der det er behov. For alt nytt innhold som publiseres, har vi fokus på at uu-krav oppfylles.

Tilgjengelighetserklæringer

Tilgjengelighetserklæring for www.halden.kommune.no

Her kan du lese vår tilgjengelighetserklæring for www.halden.kommune.no   

Halden kommune benytter Acos sin skjemaløsning Acos Interact på kommunale nettsider. Svar som gjelder inndata i tilgjengelighetserklæringen for www.halden.kommune.no henspeiler derfor til Acos Interact.

Informasjon om underdomener

Vi har i løpet av vår egen gjennomgang av kommunens nettsider erfart at flere av nettsidene ikke oppfyller krav til universell utforming. Det er derfor utarbeidet en rekke nye nettsider som oppfyller krav, da tilpasning av eksisterende ikke har vært mulig uten store investeringer og mye arbeid. Vi har vurdert det slik at utarbeidelse av nye nettsider vil gi det beste resultatet da vi helt fra planleggingsstadiet kan ta hensyn til krav til universell utforming.

De nye nettsidene er lagt som underdomener til www.halden.kommune.no og utarbeidet i samme publiseringsløsning som kommunens hovednettside. De vil derfor ha den samme tilgjengelighetserklæringen.

Følgende nettsider er publisert som underdomener til hovednettsiden:

  • Alle barneskoler
  • Alle ungdomsskoler
  • Alle kommunale barnehager
  • Halden kommunale kompetansesenter
  • Halden arena

Tilgjengelighetserklæringer for andre kommunale nettsider

Tilgjengelighetserklæring for Acos Interact

Tilgjengelighetserklæring for Fiks - Bekymringsmelding til barnevernet

Tilgjengelighetserklæring for Bookup

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit

Tilgjengelighetserklæring for Elements publikum

Tilgjengelighetserklæring for Framsikt

Tilgjengelighetserklæring for haldenbibliotek.no

Tilgjengelighetserklæring for halden.bib.no.

Tilgjengelighetserklæring for KommuneKari - chatbot

Tilgjengelighetserklæring for kunstsamling https://halden.nkdb.no/

Tilgjengelighetserklæring for Min Eiendom Norkart

Tilgjengelighetserklæring for SpeedAdmin

Tilgjengelighetserklæring for Visma foresattportal

Tilgjengelighetserklæringer for andre kommunale apper

Tilgjengelighetserklæring for Min renovasjon Norkart

Maler

Vi jobber med å bytte ut forskjellige maler som ikke oppfyller krav. 

Dokumenter

Den store utfordringen er alle publiserte dokumenter som ikke oppfyller krav til universell utforming. Å gjøre tilpasninger i disse er en stor jobb og medfører at alle saksbehandlere må involveres.

Det pågår per i dag arbeid med å gjøre tilpasninger i eksisterende dokumenter samt at vi har fokus på at alle nye dokumenter oppfyller krav til universell utforming.

Les mer om Tilgjengelighetserklæring på UU-tilsynets nettside.