Buss

Buss

Det er ikke bussparkering ved Halden arena, parkering av buss må avtales på forhånd.

Parkering av busser må avtales på forhånd. 
Om dette ikke er mulig må bussen henvises til parkeringen ved Norske Skog Saugbrugs. 

Kontakt Arenaansvarlig, Odd Egil Lien for mer informasjon eller parkeringsavtale.
Du finner kontaktinformasjon til arenaansvarlig på denne siden.

Shuttle-buss

Halden kommune har inngått en låneavtale med Høyskolen i Østfold av et parkeringsområde ved Remmen.

På de større arrangementene må arrangør selv gjøre avtaler med transportselskaper, for å sikre nok parkeringsmuligheter. De følgende transportselskapende er Boreal buss for bussbestilling, og Halden taxi for taxibestilling. 

Ta kontakt med Boreal buss for bussbestilling ved e-post til marthe.nilssen@boreal.no