Skoleruta

Skoleruta

Skoleruta er en oversikt over elevenes ferier og fridager gjennom skoleåret. Tabellene under viser oversikten for våre grunnskoler.

Halden kommune er i gang med å fastsette ny lokal forskrift for skole- og feriedager (skolerute) for skoleåret 2024-2025. Denne forskriften skal ut på høring, vedtas og kunngjøres før den blir gjeldende. Kommunes skolerute vil i stor grad samsvare med den som gjelder for Østfold fylkeskommune. 

Skolerute Østfold fylkeskommune

Skoleruta for skoleåret 2023/2024

Skoleruta for skoleåret 2023/2024
Måned Skoledager elever Ferier, fridager, kommentarer
August 11 Første skoledag torsdag 17.august
September 21  
Oktober 17 Høstferie i uke 40, 2.10 til 6.10
November 21 Planleggingsdag skole og SFO fredag 17.november
Desember 13 Siste skoledag før juleferien er tirsdag 19.desember
Januar 21 Første skoledag er 3.januar
Februar 16 Vinterferie i uke 8, 19.2 til 23.2
Mars 16 Påskeferie i uke 13, 25.3 til 1.4
April 21  
Mai 18 1.mai - Arbeidernes fridag og offentlig høytidsdag. 9.mai - Kristi himmelfartsdag. 10.mai - ordinær fridag. 17.mai - Grunnlovsdag. 20.mai - 2.pinsedag
Juni 15 Siste skoledag er fredag 21.juni