Nyttige nettsider og ressurser

Nyttige nettsider og ressurser

Vi har gjort det enklere for deg ved å samle lenker til nyttige sider. Her finner du akademiske ressurser, verktøyer, pensum og nyttig informasjon.

Innholdsfortegnelse:

1. Lenker til nettsider

I første del av denne siden vil du finne mange nyttige nettsider. Alt fra pensum, NAV, språktrening og mye mer.

2. Lag, foreninger og nettverk

I denne delen får du oversikt over flere av lag og foreninger i Halden.

3. Andre ressurser og verktøy

Som deltager på Halden kommunale kompetansesenter kan du dra nytte av ressursene og læringsplattformene fremvist i denne delen. Her finner du blant annet Teams, Kikora og mer.

1. Lenker til nettsider

I første del av denne siden vil du finne mange nyttige nettsider. Alt fra pensum, NAV, språktrening og mye mer.

Birgers norskside

Birgers norskside er en samling med datakurs for fremmedspråklige personer.

Datakurs for fremmedspråklige finner du på Birgers norskside.

BUA

BUA er en utstyrssentral der man kan låne gratis utstyr til sport og aktiviteter.

Lån gratis utstyr til sport og fritid på bua.no

Cappelen Damm

Cappelen Damm er Norges største forlag. Du kan finne akademiske bøker og mye annet her. Bøkene "På vei" og "Hei! A1 og A2" finnes på denne siden.

Undervisningsbøker og akademiske bøker kan du finne på Cappelen Damms nettside.

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet. Du finner blant annet "GRIP" serien her.

Utdanningsbøker og digitale læremidler finner du på fagbokforlaget.no

Handelsspillet

Handelsspillet er et interaktivt spill om det globale handelssystemet. Her kan man lære om hvordan forskjellige land er avhengig av hverandre for ressurser og teknologi.

Interaktivt spill om verdens handelssystemer finner du på handelsspillet.no

Hverdagsnorsk  

Du kan lese grunnkurset i Hverdagsnorsk gjennom Fagbokforlagets nettløsning "bla i bok". Merk at denne boken ikke er universelt utformet, og leseverktøy vil ikke fungere godt.

Grunnkurset "hverdagsnorsk" kan du lese hos fagbokforlaget.
 

Karrieresenter Østfold   

Karrieresenter Østfold tilbyr gratis karriereveiledning og intervjutrening til de som ønsker dette.

Informasjon om jobbsøking og karriereveiledning finner du på karriereostfold.no

Karriereveiledning

Karriereveiledning tilbyr gratis bistand, karriereveiledning og verktøy til å hjelpe deg bli en bedre jobbsøker.

Informasjon, verktøy og veiledninger finner du på karriereveiledning.no

Kvalifiseringsprogrammet NAV  

Kvalifiseringsprogrammet er rettet mot personer mellom 18 og 67 år som ønsker å komme i jobb, men trenger oppfølging for å klare det.

Informasjon om kvalifiseringsprogrammet finner du hos NAV.

Kompetanse Norge   

Kompetanse Norge er en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Norskprøve, statsborgerprøve og samfunnskunnskapsprøven finner du her.

Informasjon om norsk, statsborger og samfunnskunnskapsprøvene finner du på kompetansenorge.no

Lokus Aschehoug   

Aschehoug er et bokforlag. Gjennom "lokus" kan du få tak i digitale ressurser, skolebøker og mer. Blant disse bøkene finner du også "God i Norsk" serien.

Skolebøkene "God i Norsk" og andre forskjellige ressurser, finner du på "lokus" siden til Aschehoug.

LearnNoW  

LearnNoW is a free, online Norwegian course for beginners. LearnNoW is developed by NTNU on behalf of the Norwegian Ministry of Education and Research.

Information and free Norwegian language courses can be found on LearnNoW's website.

Learning English for beginners    

Audio-based speech training. Free English courses, based on learning the sounds and pronounciation of English words.

Free english speech training can be found on English for Beginners' website.

Lexin    

LEXIN er en ordboksamling som er spesielt rettet mot minoritetsspråklige elever i grunnskolen.

Informasjon om ordbøker til minoritetsspråklige finner du på nettsiden til Lexin.

Morsmål fra Nafo    

Morsmål er en samling ressurser fra nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Her finner du opplæring i forskjellige fagområder og språk. 

Informasjon om flerspråklig opplæring og ressurser, finner du på nettsiden til morsmål.no

Mentimeter    

Mentimeter er en ressurs du kan ta i bruk for å lage interaktive presentasjoner. Publikumet ditt blir en del av presentasjonen, der de kan stemme, spørre og være involverte.

Informasjon om presentasjonsverktøyet finner du hos mentimeter.com

Moava    

Moava tilbyr gratis ressurser for elever. Her finner du blant annet øvelser i språk, grammatikk og uttale.

Informasjon og øvelser i grammatikk, uttale og språk finner du hos moava.org

NAV    

NAV (arbeids- og velferdsetaten) skal bidra til å skape et inkluderende samfunn, arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked. Her finner du informasjon om hva du kan få hjelp til.

Informasjon om arbeid, hjelp og velferd finner du på nettsiden til nav.no

NDLA    

NDLA er den Nasjonale digitale læringsarena på videregående nivå. Her finner du informasjon om utdanningsprogram og fag.

Informasjon om utdanningsprogram og fag finner du på nettsiden til ndla.no

Norskprøven - eksempel oppgaver

Her finner du eksempler på oppgavene i Norskprøven. Disse prøvene kan du bruke til å øve deg på de forskjellige oppgavetypene som finnes.

Eksempler på oppgaver du kan få på Norskprøven kan du finne på nettsiden til enovate.no

Ordbøkene

Ordbøkene er nettsiden til standardordbøkene til bokmålsordboka og nynorskordboka. Her kan du slå opp ord du lurer på, for å se bøyinger og eksempler.

Oppslag i bokmål og nynorskordbøkene finner du på nettsiden til ordbøkene.no

Office 365

Office 365 er en del av Microsoft. Du kan logge deg på her, og få tilgang til blant annet Word, Excel, PowerPoint, og andre systemer. 

Innlogging til Office 365s systemer og funksjoner finner du hos microsoft.

På Vei - oppgaver og innhold    

På vei er en norsk tekstbok og en arbeidsbok fra Cappelen Damm. På denne nettsiden finner du oppgaver og innhold til bruk sammen med bøkene.

Informasjon og oppgaver til bruk sammen med På Vei bøkene, finner du på nettsiden til Cappelen Damm.

Oppmelding til Samfunnskunnskap- og Statsborgerprøva

Innbyggere i Halden kommune kan bruke denne løsningen til å melde seg opp til prøvene. Dette tilbudet er ikke gratis.

Valg av prøve og informasjon finner du gjennom privatistportalen.

Samordna opptak

Samordna opptak er tjenesten man må bruke for å søke høyere utdanning i Norge. Her får du tilgang til å se skoler og studier du kan søke om å få studere.

Informasjon om hvordan du søker høyere utdanning i Norge finner du på nettsiden til samordna opptak.

Skolekassa    

Skolekassa er en samling av læremidler og ressurser for asylsøkere og flyktninger på forskjellige språk.

Utvalg av ønsket språk og læremidler finner du på skolekassa.no

Sorg og omsorg

Sorg og omsorg er en støttegruppe for mennesker som er i sorg. Du kan kontakte gruppen og få støtte i sorgen.

Informasjon om sorg og kontaktinformasjon finner du hos sorg og omsorgs nettside.

Søknadsskjema

Om du ønsker å søke om fritak for både norsk og samfunnskunnskap finner du dette her.

Her finner du søknadskjema om fritak for norsk og samfunnskunnskap. (PDF, 180 kB)

Om du ønsker å søke fritak for norskopplæring, finner du dette her.

Her finner du søknadsskjema om fritak fra norskopplæring.  (PDF, 184 kB)

Om du ønsker å søke fritak fra samfunnskunnskap finner du dette her.

Her finner du søknadsskjema om fritak fra samfunnskunnskap. (PDF, 175 kB)

Om du ønsker å søke om grunnskoleopplæring som voksen, finner du søknadsskjema her.

Her finner du søknadsskjema for grunnskoleopplæring for voksne. (PDF, 109 kB)     

Om du ønsker å søke om spesialundervisning for voksne kan du gjøre dette her.

Her finner du søknadsskjema for spesialundervisning. (PDF, 18 kB)   

UDI

Utlendingsdirektoratet har ansvar for behandling av søknader fra utenlandske borgere som vil besøke eller bo i Norge. Gjennom UDI kan du søke om blant annet oppholdstillatelse, asyl, familieinnvandring og mer.

Informasjon om innvandring, asyl, familieinnvandring og opphold finner du på udi.no     

UDIR

Utdanningsdirektoraktet har ansvar for utviklingen av barnehage, grunnskole og videregående opplæring.

Informasjon om skole, utdanning, barnehage, eksamen, planer og mer finner du på udir.no

Utdanning.no

Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke. Her får du også oversikt over det norske utdanningstilbudet. Du får også tilgang til verktøy og informasjon som kan hjelpe deg finne en utdanning eller yrkesretning du liker.

Informasjon om yrkesretninger og utdanningstilbud i Norge finner du på utdanning.no

Uttale.no

Uttale.no er en ressursbank for både lærere, elever og studenter. Her finner du nyttige ressurser for å forbedre din norskuttale.

Ressursbank for bedring av norskuttale finner du på uttale.no

Verdensbiblioteket

Verdensbiblioteket er en del av bibliotekene i Norge og Sverige. Her får du gratis tilgang til lydbøker og bøker på mange forskjellige språk.

Tilgang til lydbøker og bøker på mange forskjellige språk får du gjennom verdensbiblioteket.no

Vilblino

Vilbli.no er en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring. Vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområder, yrker, kompetanser og regelverk.

Informasjonstjeneste og utdanningsprogram for søkere til videregående skole finner du på vilbli.no 

VIGO 

VIGO er nettportalen du må bruke når du skal søke på videregående skole. Dette gjelder også for voksne som ønsker å søke voksenopplæring.

Søknadsportalen til videregående skole finner du på vigo.no

Yrkesnorsk

Yrkesnorsk er en nettside for innvandrere med norsk som andrespråk. Ressursene blir utviklet for voksenopplæringen i Skien.

Informasjon om voksenopplæring innen det norske fagspråket finner du på yrkesnorsk.no

2. Lag, foreninger og nettverk

I denne delen får du oversikt over flere av lag, foreninger, organisasjoner og nettverk i Halden.

Networking for expats in Halden, Sarpsborg and Fredrikstad

This network is part of an ongoing project funded by Viken county municipality and the municipalities in the Søndre Viken business region. The goal of the project is to provide a network for expats, and to help companies recruit and retain skilled professionals.

You can read more about the expat network at Halden municipality's website.

You can find the expat network's Facebook page here.

Frelsesarmeen

Frelsesarmeen er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter rundt i Norge. 

En sentral del av arbeidet til Frelsesarmeen er tjenester og tilbud for mennesker som lever i fattigdom, ensomhet eller rusavhengighet, de som sitter i fengsel, er utsatt for omsorgssvikt eller er ofre for menneskehandel, og de som er psykisk syke, pårørende, arbeidsledige eller arbeidsinnvandrere.

Du finner informasjon om den Haldens Frelsesarme på deres nettside.

Halden frivilligsentral

Halden frivilligsentral er en del av en større organisasjon som planlegger og gjennomfører aktiviteter. Halden frivilligsentral tilbyr hjelp til alle som trenger det.

Informasjon om aktiviteter og tilbud finner du på haldenfrivilligsentral.no

Halden soroptimistforening

Soroptimistene er et nettverk av sosialt engasjerte kvinner med forskjellig bakgrunn og yrker. De arbeider for å gjøre kvinner og jenter i stand til å bedre sine livsvilkår.

Du finner informasjon om Halden soroptimistforening på deres nettside.

Halden sanitetsforening

Sanitetskvinnene fremmer kvinners helse og livsvilkår, bidrar til en inkluderende oppvekst og skaper trygge lokalsamfunn. Dette gjør vi gjennom frivillighet, forskning, politisk påvirkning og ideelle virksomheter.  

Informasjon om sanitetsforeningen og deres formål finner du på sanitetskvinnene.no

Halden idrettsråd

Halden Idrettsråds formål er å arbeide for at idretten i Halden skal få de best mulige forhold. I dette ligger også samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter samt mellom lagene og idrettskretsen.

Informasjon om lag og foreninger tilknyttet Halden idrettsråd finner du her.

3. Andre ressurser og verktøy

Som deltager på Halden kommunale kompetansesenter kan du dra nytte av ressursene og læringsplattformene under.

Teams

Teams er et kraftig verktøy brukt av mange bedrifter og organisasjoner til å koordinere møter og kalenderordninger. 

Du kan laste ned Teams ved å gå til Microsofts nettside.

ItsLearning

ItsLearning er en sky basert digital læringsplattform som blir brukt i grunnskole, videregående og høyere utdanning. Du vil trenge brukernavn og passord fra oss for å bruke denne plattformen.

Du kan logge inn på læringsplattformen ItsLearning her.

Creaza

Creaza tilbyr kreative verktøy med faglig innhold og oppgaver samt komplette læremidler i engelsk, samfunnsfag, naturfag og KRLE.

Informasjon om verktøyet og mulighet for å logge inn finner du på nettsiden til Creaza.

Kikora

Interaktivt læremiddel i matematikk. Eleven utforsker seg frem til teorien i en induktiv læringsprosess og får løpende tilbakemeldinger på alt arbeid.

Du kan finne mer informasjon om mattelæremiddelet, og logge inn med FEIDE på kikora.no