Elevrådet

Elevrådet

Alle skoler skal ha et elevråd. Elevrådet skal si til rektor og de voksne på skolen hva som er viktig for elevene, og hva elevene mener om ulike saker. 

Elevmedvirkning

Elevmedvirkning betyr at elevene får uttrykke meningene sine, blir tatt på alvor og har innflytelse i alt som berører dem på skolen.

 Les om elevmedvirkning på reddbarna.no

Barneombudet - om elevmedvirkning

Du har rett til utdanning. Det står både i Grunnloven, FNs barnekonvensjon og i opplæringsloven. Når du går på skolen, har du både rettigheter og plikter.

Her kan du lese mer om rettigheter på barneombudet.no

Barneombudet

Bli kjent med barneombudet og deres arbeid