Rutiner

Rutiner

Oversikt over hvordan skoledagen er delt opp i timer og friminutt. Samt en samling nyttig info fra skolen.

Organisering av skoledagen

Organisering av skolehverdagen
Oversikt Tid
1. økt kl. 9 til 10.45
Matpause kl.10.45 til 11.15
Pause kl. 11.15 til 11.45
2.økt kl. 11.45 til 12.45
Pause kl. 12.45 til 13.00
3.økt kl. 13.00 til 14.30

Fredag slutter alle elevene kl. 12.35

Elever som er avhengig av buss, kommer med 3 forskjellige busser: fra byen, fra Enningdalen og fra Kornsjø. Det er vakt ved bussene både morgen og ettermiddag.

Planer

Foruten halvårsplaner som blir sendt til hjemmet, har skolen virksomhetsplan, sosial læreplan, handlingsplan mot mobbing, beredskapsplan ved dødsfall og ulykker. Planene kan fås til gjennomlesing på forespørsel

Ordensreglement

Skolen følger ordensreglementet som er felles for alle skolene i Halden, i tillegg har Prestebakke skole et eget ordensreglement. Dette blir sendt hjem hver høst.

Søknad om fri fra ordinær undervisning

Kontaktlærer kan gi fri en dag. Rektor har fullmakt til å gi eleven fri inntil 2 uker.
Det søkes på egen skjema.

SFO

Skole-fritids-ordningen er et tilbud til elever på 1.-4.trinn. SFO- avdelingen er åpen fra 7.00-16.45. Skolen har et samarbeid med SFO på de andre Iddeskolene i skolens ferier.

Miljøskole

Prestebakke skole har fokus på miljø, og både elever og lærere kildesorterer alt avfall i 6 forskjellige enheter. Ved skolestart har alle klasser et spesielt opplegg der Prestebakke som miljøskole blir markert.

Innesko

Alle elever skal ha innesko til bruk i timene.

Samarbeid i lokalmiljøet

Prestebakke skole har samarbeid med Idd og Enningdalen Historielag. Historielagets medlemmer bidrar med sin kunnskap i nærmiljøet mot at skolen stiller opp på arrangementer på ”Gamle Prestebakke” når vi får en forespørsel, som f.eks Sensommerstevne.