Forsterket avdeling

Forsterket avdeling

Tistedal skole er en skole med forsterket avdeling. Avdeling er tilpasset elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Vi kaller avdelingen for GUL avdeling.

Avdelingen er bygget for 9 elever. Elevene har egne grupperom, felles sanse- og aktivitetsrom, et stort fellesrom, bad og garderobe tilgjengelig. Avdelingen har gode fasiliteter som tar hensyn til ulike typer funksjonshemninger. Det er tilrettelagt for rullestolbrukere med personheis i hele avdelingen.

Undervisningen

Undervisningen organiseres som gruppeundervisning og 1:1-undervisning. Vi stiller krav til gode opplæringsplaner (IOP) med tydelige mål der man enkelt kan vurdere elevens utvikling og fremgang. Vårt mål er å skreddersy et skoletilbud utifra individuelle behov.

På avdelingen jobber det personale med ulik utdannelse, slik at elevenes individuelle behov blir ivaretatt på best mulig måte. Elevene har klassetilhørighet og vi har nær tilknytning til skolens SFO.