Søk redusert foreldrebetaling SFO

Søk redusert foreldrebetaling SFO

Noen familier har rett til lavere pris eller helt gratis SFO for sine barn. Her finner du oversikt over hvem som kan søke redusert foreldrebetaling for SFO-plass.  Alle må sende en ny søknad for hvert skoleår.  For å få redusert betaling fra august må det søkes før 1.juni.

Det er enten familiens inntekt eller barnets alder som avgjør om du har rett til billigere SFO-plass. Disse moderasjonsordningene finnes i Halden:

Hvordan søker jeg?

Uansett hvilken av ordningene som er aktuell for deg, må du søke om redusert foreldrebetaling gjennom foreldreportalen i Visma Flyt Skole.

Søk om reduksjon av foreldrebetaling SFO

​​​Når må jeg søke?

  • Søknader behandles fortløpende gjennom året og gjelder fra den 1. i måneden etter at søknad er mottatt.
  • Du kan søke gjennom hele året.
  • Ønsker du at vedtaket om redusert betaling skal gjelde fra 1. august, må du ha sendt inn din søknad senest 1.juni.
  • Halden kommune innhenter skatteopplysninger fra skattemyndighetene, jf. forskrift til opplæringsloven § 1B-2. Du trenger derfor ikke legge ved dokumentasjon på inntekt.
  • Dersom husholdningens inntekt er endret etter siste skattemelding må du legge ved oppdatert informasjon som viser husholdningens forventede inntekt for skoleåret 2023-2024.