Barnehagenytt

Velkommen til besøksdag

Barnehageplass til høsten? Velkommen på besøk i Brekkerød, Karrestad, Isebakke og Stangeløkka barnehage.

Husk å søke barnehageplass

Søknadsfristen er 1. mars. Bruk vår digitale løsning