KUNDENAVN

Hva kan vi hjelpe deg med?

Aktuelt

 • 21.06.2024 Tilskuddsordning for avløp opphører
  Tilskuddsordningen for tilknytning til kommunalt avløpsnett i Halden kommune opphører ved utgangen av 2024.
 • 20.06.2024 Mange innsparinger i revidert budsjett
  Kommunestyret vedtok i møtet 20. juni en rekke sparetiltak, blant annet å redusere 36-40 institusjonsplasser ved Iddebo sykehjem.
 • 20.06.2024 Legger ned skoler   
  Kommunestyret i Halden vedtok torsdag å legge ned Prestebakke skole. Det ble også vedtatt et mål om å legge ned Rødsberg ungdomsskole, men det må utredes videre.
 • 18.06.2024 Presisering om kostnadsberegning
  I saken om ny skolestruktur ønsker kommunedirektøren å presisere et eksempel og korrigere et regnestykke.

Vil du være med å påvirke?

Følg med på hva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet! Les saksdokumentene før politikerne tar beslutninger. Følg politiske møter. Les planene våre, så vet du hva vi jobber etter. Si din mening!

Vil du vite mer om oss?

Vi som jobber i Halden kommune skal gi deg gode tjenester og gjennomføre det politikerne vedtar. Her finner du snarveier som kan være viktig for deg som vil vite mer om kommunens administrasjon.