Kurs i samfunnskunnskap

Kurs i samfunnskunnskap

Vi tilbyr kurs i 50 timer samfunnskunnskap (75 timer etter ny lov).

Hva er samfunnskunnskapsprøven?

Du må ta samfunnskunnskapsprøven om du vil søke om permanent oppholdstillatelse i Norge. Du kan ta prøven på det språket du behersker best.

Om du skal søke statsborgerskap kan du også ta denne prøven. I dette tilfellet må du ta den på Norsk.

Datoer for kurs i samfunnskunnskap 

  • Uke 25: 19. til 23. juni 2023

Samfunnskunnskapsprøven (50-timer)

Du får 38 oppgaver. Hver oppgave har tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Du må ha minst 29 riktige svar for å bestå prøven.

Samfunnskunnskapsprøven (75-timer)

Du får 38 oppgaver. De fleste av oppgavene er flervalgsoppgaver som har tre svaralternativer, der bare ett svar er riktig. Det vil også være bildeoppgaver der du må krysse av på riktig sted i bildet.
Det er kun 34 oppgaver i prøven som gir poeng, fordi vi tester ut nye oppgaver. Får du rett/galt svar på de fire oppgavene vi tester, vil ikke det påvirke hvor mange poeng du får.
Du må ha minst 26 riktige svar for å bestå prøven.

Nyttig informasjon

På samfunnskunnskap.no kan du lese tekster og finne fagstoff til Samfunnskunnskapsprøven. Her kan du forberede deg, jobbe med oppgaver og diskutere innholdet med andre.

På samfunnskunnskap.no finner du tekster som dekker pensum til samfunnskunnskapsprøven.

Om du trenger å vite mer om samfunnskunnskapsprøven, kan du lese mer om dette på Kompetanse Norges nettsider. Det er også her du kan melde deg opp til prøven - husk å ta kontakt med HKK først.

Du kan lese om samfunnskunnskapsprøven på Kompetanse Norge.

Kontor HKK
Telefon 94 01 13 67