Statsborgerprøven

Statsborgerprøven

Om du skal søke statsborgerskap i Norge må du ha bestått statsborgerprøven, eller samfunnskunnskapsprøven på Norsk.

Hva er statsborgerprøven?

Statsborgerprøven er en flervalgsprøve. Kandidatene får 32 oppgaver med tre alternativer hver, der bare ett svar er riktig. Kandidaten må ha minimum 24 riktige svar for å bestå prøven. Fra og med 14. mars får kandidatene 36 oppgaver. 

Datoer for kurs i samfunnskunnskap og statsborgerskap

  • Uke 25: 19. til 23. juni 2023

Statsborgerprøven foreligger kun på norsk. Kandidaten kan velge mellom bokmål og nynorsk. Prøven er også lest inn som lydfil på begge målformer.

Statsborgerprøven varer i maksimalt 60 minutter. Prøvestedet er ansvarlig for å ta tiden og påse at kandidaten leverer prøven når tiden er ute.

Målene i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap styrer innholdet i prøven. 

Nyttig informasjon

På samfunnskunnskap.no kan du lese tekster og finne fagstoff til Samfunnskunnskapsprøven. Her kan du forberede deg, jobbe med oppgaver og diskutere innholdet med andre.

På samfunnskunnskap.no finner du tekster som dekker pensum til samfunnskunnskapsprøven.

Om du trenger å vite mer om samfunnskunnskapsprøven, kan du lese mer om dette på Kompetanse Norges nettsider. Det er også her du kan melde deg opp til prøven - husk å ta kontakt med HKK først.

Du kan lese om samfunnskunnskapsprøven på Kompetanse Norge.

Kontor HKK
Telefon 94 01 13 67