Informasjon om skoleskyss

Informasjon om skoleskyss

Vi har fått beskjed om at all kollektivtrafikk gjenopptas i morgen, tirsdag 23.01.24. Det gjelder også de elevene som har skyss med taxi.