Branntilløp ved Risum ungdomsskole

Branntilløp ved Risum ungdomsskole

Alle elever og ansatte ved Risum ungdomsskole ble evakuert mandag da brannalarmen gikk rett før klokken 14. Det var et branntilløp i tilknytning til skolens gymsal. Ansatte fikk stanset brannen raskt ved hjelp av pulverapparat. Evakueringen gikk raskt og rutinemessig.

Det er ingen personskader som følge av brannen. Det er heller ikke store materielle skader, men det er likevel tydelige brennmerker på vegg ved gymsal.

Både brannvesen og politi har vært på skolen i forbindelse med hendelsen.

Hvis noen elever har behov for å snakke i morgen, vil kontaktlærere, helsesykepleier, sosiallærer eller skolens ledelse være tilgjengelige.