Halden kommune har derfor besluttet å holde alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler åpent som normalt på mandag 22. januar.

Halden kommune har derfor besluttet å holde alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler åpent som normalt på mandag 22. januar.

Halden kommune er opptatt av å tilby kommunale tjenester mest mulig som normalt, selv om vinteren gir noen utfordringer. Halden kommune har derfor besluttet å holde alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler åpent som normalt på mandag 22. januar.

Begrunnelse

Vi vet av erfaring fra pandemien at det følger mange utfordringer med å stenge en skole eller barnehage. Først og fremst er det best for barn og unge å ha en mest mulig normal hverdag. I tillegg går stenging utover foresattes mulighet til å gå på jobb, og det kan gi andre utfordringer rundt i samfunnet. I tillegg er det krevende for ansatte i skoler og barnehager å lage et godt opplegg på kort varsel, dersom barn og unge skal være hjemme en dag. Halden kommune har derfor søndag besluttet at alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler vil ha åpent som normalt på mandag.

Usikkerhet om buss

Vi er kjent med at Østfold kollektivtrafikk vurderer å avlyse skoleskyss mandag, men Halden kommune er ikke orientert om noen beslutning. Uavhengig av om busselskapet bestemmer seg for å kjøre eller ikke på mandag, så vil skoler og barnehager i Halden kommune holde åpent. 

Om været blir så krevende at bussene ikke går, så forstår Halden kommune at det vil være vanskelig for mange elever å komme seg til skolen. Har man ikke transport og bor slik at man ikke kan komme seg til skolen på annet vis, vil det være akseptabelt å holde seg hjemme. I en slik situasjon forventes det at foresatte orienterer kontaktlærer om situasjonen, slik at hver enkelt situasjon kan håndteres av de som kjenner eleven. Kommunen og skolene oppfordrer alle som må bli hjemme til å bruke dagen til skolearbeid. 

Med vanskelig føre kan det også være ansatte som har problemer med å komme seg til jobb. Derfor må alle være innstilt på at skole og barnehage må gjøre noen tilpasninger på mandag.

Halden, 21. januar 2024 

Vennlig hilsen 

Kent-Arne Andreassen, direktør undervisning og oppvekst