Støtte til organiserte fritidsaktiviteter

Støtte til organiserte fritidsaktiviteter

Du kan nå søke støtte til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for 2024, og skjemaet finner du på denne siden. Du kan søke om maksimalt 3000 kroner per år. Visste du også at idrettslagene har miljøkontakter som kan bistå ved behov? 

Medlem i et idrettslag? Da kan det enkleste være å kontakte en miljøkontakt i din klubb

Du kan få støtte og hjelp hos idrettslagenes miljøkontakter dersom du har behov for bistand med faktura eller utstyr. Miljøkontaktene har taushetsplikt og erfaring, og vil møte deg med trygghet, tillit og respekt. Miljøkontaktene er organisert i et samarbeid med Halden Idrettsråd og deres prosjekt for økonomisk inkludering i idretten.

Klikk her for å komme til Halden Idrettsråds hjemmesider.

Dersom du har behov for bistand med å søke støtte kan du også kontakte Trine Ulsrød hos Frelsesarmeen. Hun hjelper familier med å komme seg inn i aktivitet, og samarbeider med Halden kommune.

Trine Ulsrød, prosjektkoordinator “Inn i aktivitet” ved Frelsesarmeen Halden: 

E-post: trine.ulsrod@frelsesarmeen.no

Telefon: 41367254

Søknad om støtte til fritidsaktiviteter fra Halden kommune

Støtten til fritidsaktiviteter er øremerket til barn og unge som har behov for denne støtten for å kunne delta i fritidsaktiviteter. Halden kommune får tildelt en begrenset sum i året til formålet, og maksbeløp per søknad begrenses til 3000 kr. Du må fylle ut skjemaet under for å kunne søke om støtten. Ved stor pågang kan det være lang saksbehandlingstid (opp til fire uker). 

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: fritidsaktiviteter@halden.kommune.no

Barn og unge mellom 0 og 24 år med økonomiske utfordringer kan søke om støtte til organiserte fritidsaktiviteter. Målet er at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter. Støtten tildeles med tilskuddsmidler fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (bufdir).

Hvordan søker jeg? 

For å kunne søke om støtte må du ha opprettet en konto og logget inn på https://halden.aktiv-fritid.no (klikkbar lenke)

Bilde av fremgangsmåten for å søke støtte til fritidsaktiviteter via Halden kommune. - Klikk for stort bilde

1. Først må du opprette en konto på halden.aktiv-fritid.no, slik at du oppretter et digitalt betalingskort for deg eller barnet som vi fyller på slik at du kan gjennomføre betaling av faktura. 

 • Opprett ny bruker, med brukernavn (e-post) og passord. Logg inn. 
 • Klikk på Fritidskortet/Fritidskassen
 • Klikk på legg til, og legg inn barnets fødselsnummer. 

Klikk her for å gå til halden.aktiv-fritid.no

2. Deretter må du fylle ut en søknad om støtte. Du kan få innvilget opp til 3000 kroner per år. Det er begrenset med tilskuddsmidler til tiltaket, og ordningen er ment for de som har størst behov for den. Det er derfor satt følgende inntektsgrenser: 

 • Enslig forsørger med ett barn: 350 000 kr per år
 • Enslig forsørger med to barn: 425 000 kr per år
 • Enslig forsørger med tre eller flere barn: 530 500 kr per år.
 • To forsørgere med ett barn: 480 000 kr per år.
 • To forsørgere med to barn: 570 000 kr per år.
 • To forsørgere med tre barn: 680 000 kr per år
 • To forsørgere med fire eller flere barn: 790 000 kr per år.

Klikk her for å åpne søknadsskjemaet om støtte til fritidsaktiviteter

Dette kan du søke om støtte til: 

Du kan få innvilget en støtte på maksimalt 3000 kroner per år. 

Kriterier for støtte 

 • Det er klubben/foreningen som kan motta pengene. Hele eller deler av deltakeravgiften kan dekkes. Det gis ikke refusjon for tidligere betalte regninger.
 • Økonomisk støtte gjennom støtteordningen er behovsprøvd. Det betyr at ordningen ikke er for alle, men for de som trenger hjelp til å betale for aktiviteten til barna/ungdommen. Summen som dekkes er ikke fast, og begrenses oppad til 3000 kr. 
 • Grense for inntekt: 
  • Enslig forsørger med ett barn: 350 000 kr per år
  • Enslig forsørger med to barn: 425 000 kr per år
  • Enslig forsørger med tre eller flere barn: 530 500 kr per år.
  • To forsørgere med ett barn: 480 000 kr per år.
  • To forsørgere med to barn: 570 000 kr per år.
  • To forsørgere med tre barn: 680 000 kr per år
  • To forsørgere med fire eller flere barn: 790 000 kr per år.
 • Økonomisk støtte gjennom denne ordningen er ikke en rett, men et tilbud for at alle barn kan delta i én organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrene sin inntekt og livssituasjon.
  Informasjon om den økonomiske støtten i henhold til fritidserklæringen. 
 • Ordningen gjelder i første omgang til og med 2024.

Om du mener at barnet ditt trenger støtte, eller at du selv trenger støtte til fritidsaktiviteter, ber vi om at du fyller ut søknadsskjemaet. Vi behandler søknaden så fort som mulig. 

Godkjente lag/foreninger

For å få støtte, må et lag/forening som er godkjent av Halden kommune stå bak fritidstilbudet det søkes om støtte til. For å bli godkjent må laget/foreningen ha sendt inn et kartleggingsskjema til kommunen. De fleste lag og foreninger som har faste og organiserte tilbud i Halden er godkjente. Ordningen dekker ikke uorganiserte eller egenorganiserte tilbud, som for eksempel: 

 • Billetter til enkeltstående arrangementer (kino, teater, konsert, fotballkamp osv.)
 • Treningssenter/egenorganisert trening.

Tilbud gjelder alle barn og unge i Halden som er i riktig aldersgruppe og oppfyller kriteriene.

Støtteordningen gjelder fra barnet blir født, til og med kalenderåret man fyller 24 år. Målet med ordningen er at flere barn og unge skal få delta i faste og organiserte fritidsaktiviteter. 

Dette er reglene:

 • Det aktuelle laget/foreningen må ha et tilbud som er godkjent av kommunen.
 • Aktivitetslederen i den aktuelle klubben/foreningen må ha gyldig politiattest.
 • Barnet må ha mulighet til å prøve aktiviteten 2-3 ganger uten å inngå medlemskap.
 • Deltakeravgiften kan ikke øke i denne perioden.
 • Aktiviteten må være minimum 8 ganger i løpet av en periode på cirka et halvt år.

Er du i tvil om laget/foreningen der ditt barn er aktivt oppfyller kriteriene, bør du ta kontakt med laget/foreningen eller Halden kommune på e-post: fritidsaktiviteter@halden.kommune.no.